Májusi aktualitások- A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !

A 2023-as területalapú támogatások , a gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos információk, valamint az Elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos információk az előző számokban szerepelnek.

2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre került az elektronikus közigazgatási ügyintézés , Ennek keretében elkészítettük a meghatalmazásokat az új támogatási jogcímekhez, s mindenkitől érvényes e-mail címet kértünk, rögzítettünk.

A 2024-es évben az új EU költségvetési időszakban lehívható támogatások feltétele lesz, hogy minden Ügyféllel szerződést kössünk a tanácsadási szolgáltatásokra, melynek része lesz a támogatási kérelmek kitöltése is. Ezen szerződések elkészítése a 2024-es Egységes Kérelem benyújtásával egyidőben fog megtörténni. (tovább…)

Pályázati felhívás a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde főigazgatói beosztásának betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde főigazgatói beosztásának betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig szól
Munkavégzés helye: 6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde főigazgatói feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. A főigazgató felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, a takarékos gazdálkodásért, az alapító okirat szerinti feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátásért, pedagógiai és bölcsődei nevelési-gondozási tevékenységek végrehajtásáért, szakmai dokumentumok elkészítésért. A főigazgató munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében, és döntést hoz minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Együttműködik a fenntartóval, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról szóló valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányadók. (tovább…)

Áprilisi aktualitások – A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !

A 2023-as területalapú támogatások , a gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos információk, valamint az Elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos információk az előző számokban szerepelnek.

2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre került az elektronikus közigazgatási ügyintézés , Ennek keretében elkészítettük a meghatalmazásokat az új támogatási jogcímekhez, s mindenkitől érvényes e-mail címet kértünk, rögzítettünk.

A 2024-es évben az új EU költségvetési időszakban lehívható támogatások feltétele lesz, hogy minden Ügyféllel szerződést kössünk a tanácsadási szolgáltatásokra, melynek része lesz a támogatási kérelmek kitöltése is. Ezen szerződések elkészítése a 2024-es Egységes Kérelem benyújtásával egyidőben fog megtörténni.

A szerződések megkötéséhez  a következő adatok szükségesek : Személyes adatok :Név, születési hely, idő , regisztrációs szám, JELSZÓ ( kis- és nagy betű érzékeny ), e-mail cím, telefonszám.. fokozottan felhívnám a figyelmet az élő e-mail cím meglétére, ugyanis a falugazdász tanácsadási tevékenység elszámolásához erre a későbbiekben szükség lesz.

A 2024. évi Egységes Kérelem benyújtási időszaka 2024. április 12-től 2024. június 10-ig tart. (tovább…)

Március 30-tól indul a tavaszi rókavakcinázás

A rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása 2024. március 30-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben. Az immunizálással párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett térségekben. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a megelőző intézkedések betartása össztársadalmi érdek, a veszettség gyanújának jelentése pedig jogszabályi kötelezettség. (tovább…)

Óvodai beíratkozás

Fenntartói közlemény a 2024/25-ös nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

 

  1. Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2024/25-ös nevelési évben

Kötelező beíratni azt a gyermeket

 

  • aki a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte

 

  1. Az óvodai beiratkozás időpontja:

 

  1. május 6-7-8. napja (kedd, szerda, csütörtök) 8:00-15:00 óra
    Helye: Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde 6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.

(tovább…)

Márciusi aktualitások – A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !

A 2023. évi Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2023-as területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött. Az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még  ellenőrzés,  az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket.. Kérem, figyelmesen olvassák el az ellenőrzésre felszólító levél tartalmát, mert a pontos feladat leírását az tartalmazza. Ebben az időszakban várhatóak a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek és a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kiküldése is, melyre észrevételt lehet tenni 8, illetve 15 napon belül . Szükség esetén keressenek. (tovább…)