Annak érdekében, hogy településünk Településrendezési Tervének 2024. évi karbantartásának előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal megkezdhesse, Forráskút község közigazgatási területét érintő hatállyal felhívom minden érintett figyelmét, hogy a község többször módosított Forráskút Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (VIII. 22.) számú rendelettel kapcsolatosan felmerülő észrevételeket 2024. július 15–ig fogadja be a hivatal.

A fenti időpontot követően benyújtott észrevételeket, módosítási javaslatokat már csak a következő tervezett karbantartás vagy a teljesen új települési terv készítése során lehetséges vizsgálni!

A felhívás közzététele előtt érkezett, regisztrált beadványokat ismételten nem kell benyújtani!

A kérelmek benyújtása során szükséges a kérelmező nevét, elérhetőségeit, a módosítási igény rövid leírását és annak indoklását megadni az érdemi előkészítés érdekében.

Az észrevételeket az alábbi elérhetőségekre kérem benyújtani:
írásban: Forráskút Község Polgármesteri Hivatala
6793 Forráskút, Fő utca 74.
vagy
e-mailben: hivatal@forraskut.hu
vagy
egyéb digitális felületen: e-papír, ügyfélkapu

Fodor Imre polgármester