Tisztelt Termelők !

Június 10-én befejeződött a 2024-es évi Egységes kérelem benyújtási időszaka. Mindenkinek köszönöm a türelmet.

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Június 10-ig volt lehetőség a 2024. évi egységes kérelem beadására. Június 10 után már  csak olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.

A 2024. évi gazdálkodási gyakorlati megvalósítás szempontjából a következő  fontos elemeket emelném ki , melynek betartására mindenkinek felhívnám a figyelmét :

1; A gabonatarlót , valamint a pihentetett területet szeptember 30-ig lehetőség szerint ne tárcsázzuk , hanem szárzúzóval tartsuk tisztán!

2;10 hektár szántó fölötti gazdaságok esetében 4 % pihentetett terület , vagy pillangós növények vetése , vagy ökológiai másodvetés szükséges !

Ezeket az Államkincstár TMR ellenőrzés , és helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja

3;Az Uniós Vízkeret irányelvek értelmezése , valamint a Hazai jogi szabályozás értelmében a 2024.január 1 előtt megvalósult kutak, melyek nem haladják meg az 50 méteres talpmélységet, illetve az első vízzáró réteget, engedélyesnek minősülnek. Ennek értelmében azok a termelők, akik ilyen kútból öntöznek, ismét jogosultakká válnak a termeléshez kötött zöldségtermesztés kiegészítő támogatására

Június 10-e után elkezdődik az ellenőrzési időszak, mely a Területi Monitoring Rendszer ( TMR ) keretein belül a műholdas ellenőrzések adatait összeveti a helyszíni ellenőrzések megállapításaival, s ezen információk alapján az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek a korrekcióra felszólító végzést megkapni. Ezért az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket. A TMR ellenőrzésről bizonyos keretek között mi is kapunk értesítést. Az előző évhez képest eltérés , hogy egy adott feladatról csak egyszer fognak értesítést kapni ( lásd másodvetés bejelentési határideje…)

Az előző év tapasztalatai alapján a tavalyi évhez képest a rendszer finomításra került. A Mobilgazda alkalmazással továbbra is feladat lesz a kérdéses területről a fényképkészítés .

A TMR ellenőrzés keretein belül lehetőség van a kérelem szankciómentes módosítására, melynek határideje 2024.szeptember 30.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Az érintett termelők értesítést fognak kapni az esetleges hiánypótlásokról.

A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni. Az érintett termelőket az ellenőrzéssel kapcsolatos tennivalókkal keresni fogom, várhatóan július végén, illetve augusztus végén.

            A másodvetés időpontját a vetés / ültetés után 15 nappal kell bejelenteni. Az előzetesen betervezett másodvetés csak akkor minősül megvalósultnak, ha a tényleges időpont is bejelentésre kerül, majd az év vége felé a betakarítás ténye is bejelentésre kerül. A másodvetések esetében kérem, ezt a tényt vegyék figyelembe !

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség

A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás igénylése a csak elektronikusan igényelhető. A szükséges egyéb dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló számla, vetőmag minősítő bizonyítvány, vetőmag címke. A kérelem benyújtása augusztus 5-ig lehetséges.

            A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talaj előkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kell majd vezetni. Ez az Agrárkamara honlapjáról letölthető lesz.

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az első kaszálást július 1-ig el kell végezni, s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NAK és az Államkincstár oldaláról elérhető. A NÉBIH felületéről továbbra is elérhető az Elektronikus Gazdálkodási Napló , melynek vezetése csak lehetőség.

Kamarai Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:

A NAK Országos Küldöttgyűlése döntött a tagdíjrendszer átalakításáról. 2024-ben is az árbevételük alapján fizető tagok esetében a korábbi „sávos” számítási módszertan helyett egy arányosabb teherviselést jelentő, lineáris, a gazdasági teljesítményt lekövető rendszer lép életbe. Az új számítás alapján a minimum tagdíj az előző évi bruttó havi átlagkereset 1%-a lesz, ezer Ft-ra kerekítve (ez 2023-ban 5.000 Ft), az új maximum tagdíj pedig az előző évi bruttó havi átlagkereset négyszerese, 50 ezer Ft-ra kerekítve (ez 2023-ban 2.050.000 Ft). A minimum és a maximum tagdíj között a tagok egyöntetűen éves árbevételük 1,9 ezrelékét fizetik éves tagdíjként. Ennek köszönhetően már nem fordulhat elő például az, hogy ha valamely tag árbevétele akár 1 Ft-tal is átlépi a III. tagdíjsáv felső határát (az 50 millió Ft-ot), akkor éves tagdíja az 5-szörösére, 30 ezer Ft helyett 150 ezer Ft-ra nő.

A 2024. évi tagdíj megfizetésének határideje július 14, melyet utalással, bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

Bővebb információk a kiértesítő levelekben szerepelnek, melyet a napokban meg fognak majd kapni.

A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, ennek időpontjai aktuálisan az irodákhoz ki lesznek írva. Az ügyfélfogadási rend a TMR ellenőrzésekben történő tevékenységünk és részvételünk miatt módosulni fog, a fix ügyfélfogadás ideje valószínűleg kevesebb lesz.  Erről a későbbiekben értesítéssel leszek, illetve az Iroda ajtaján fel lesz tüntetve.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat.

A nyár közepén kerül majd kiírásra a generációváltást elősegítő támogatás , a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás is.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara