Utoljára frissítve:  2019. április 23.

 

Az Egyesület székhelye: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.

Alapítás időpontja: 2004. február 20.

Működési területe: Forráskút közigazgatási terület

Jogállása: közhasznú szervezet

Tel:
E-mail:polgarorseg@forraskut.hu

Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy.

 

Az Egyesület önálló jogi személy, amely a Csongrád megyei Polgárőr szervezetek társult tagja, önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.

 Az 1997 évi CLVI törvény 26. § (10) és (15) bek.-ei alapján közhasznú szervezet, amely tevékenységet az Egyesülési jogról szóló 1998. évi II. törvény; valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján fejti ki:

 Közhasznú tevékenységet folytat:

  • közrend. közbiztonság fenntartás,
  • környezetvédelem,
  • gyermek és ifjúságvédelem,

Önkéntes létrehozott társadalmi szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú tevékenysége szolgáltatásaiból.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a b) pontban rögzített feladatok ellátására fordíthatja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület célja:

1. A település közrendje közbiztonsága fenntartásának elősegítése.

2. A működési területen a személyi és közösségi tulajdon fokozott védelme, bűnesetek megelőzése, bűnalkalmak csökkentése a lakosság biztonságérzetének növelése.

3. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásában való részvétel.

4. Kábítószer fogyasztás megelőzésének és visszaszorításának segítése.

5. Hozzájárulás a településtermészeti és környezeti értékeinek védelméhez.

6. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

7. Közrend, közbiztonság, határőrizeti tevékenység segítése.