Utoljára frissítve:  2024. május 8.

Cím: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
Tel.: 62/287-222
Mobil: 70/489-5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL

 

Ügyfélfogadás:
hétfő 8-16.30
kedd nincs ügyfélfogadás
szerda 8-16.30
csütörtök 8-16.30
péntek 8-12

Fodor Imre polgármester: 62/287-323 ; polgarmester@forraskut.hu

dr. Kapás Anita jegyző: 62/287-353 ; jegyzo@forraskut.hu

Titkárság:
Dudásné Gábor Tünde 62/287-222, vagy 111-es mellék
e-mail:hivatal@forraskut.hu
 • anyakönyvi ügyintézés
 • kifüggesztési kérelmek
 • iktatás, iratkezelés
Pénzügyi Iroda:
Varga Istvánné: 146-os mellék
Szalai Zsoltné Godó Mónika: 147-es mellék
Mangó Tímea: 147-mellék
Kissné Tóth Klára:156-os mellék
e-mail: gazdalkodas@forraskut.hu
 • Munkaügyi ügyintézés
 • Pénztári ki- és befizetések
 • Segélyek eseti kifizetése
 • Sírhelymegváltás
Igazgatási Iroda:
Galzóné Gyuris Tímea: 142-es mellék
e-mail: szocialis@forraskut.hu

Szociális Ügyek

 • Települési támogatás
 • lakásfenntartási támogatás
 • rendkívüli segély
 • temetési segély
 • egészségügyi támogatás (gyógyszerköltségekhez)
 • Első lakáshoz jutók kamattámogatása
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • BURSA Hungarica ösztöndíj
 • Szociális étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Tanyagondnoki szolgáltatás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Közösségi pszichiátriai ellátás
 • Támogató szolgáltatás
Igazgatási Iroda:
Vetróné Czékus Teréz 131-es mellék
Jenei Hajnalka 141-es mellék
e-mail: ado@forraskut.hu

Adóügyek

 • Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • Adóigazolások kiadása
 • Gépjárműadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Kommunális adó
 • Telekadó

Népesség nyilvántartás

 • Lakcím-változás bejelentése
 • Lakcímkártyák kiadása
 • Lakcímmel kapcsolatos igazolások kiadása

Egyéb

 • Hagyatéki ügyintézés
Anyakönyvi iroda
Dudásné Gábor Tünde anyakönyvvezető 111-es mellék, hivatal@forraskut.hu
 Jenei Hajnalka anyakönyvvezető 141-es mellék

Anyakönyvi igazgatás

 • Házasságkötés
 • Állampolgársági eskütétel
 • Anyakönyvi (születési, házassági, halotti) kivonatok kiállítása
 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Elektronikus anyakönyvi bejegyzések teljesítése

 

Jegyző:
dr. Kapás Anita
Tel.: 62/287-353 e-mail: jegyzo@forraskut.hu
 •  Kereskedelmi engedélyezési eljárások
 •  Telepengedélyezési eljárások
 •  Birtokvédelmi ügyek
 •  Szakhatósági állásfoglalások