Utoljára frissítve:  2021. december 8.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Forráskúton

Kedvezményezett: Forráskút Község Önkormányzata
A támogatás összege: 6 533 510 Ft.
A Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2022.04.26.
 

A projektmegvalósítás során a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a települési szereplők aktív bevonásával Forráskút község települési klímastratégia kidolgozására kerül sor, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is.

A projektben rész vevő intézmények munkavállalói és a projektben részt vevő pedagógusok részére, valamint az óvodás és általános iskola 1-2. osztályosai számára interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat kerül megszervezésre.  a klímaváltozással kapcsolatos elméleti ismereteken túl gyakorlatorientált programok szervezésére kerül sor (az életkori sajátosságoknak megfelelő formában).

A település rendezvénynaptárában szereplő állandó eseményeken — Forráskúti Falunapok és egyéb nagyrendezvények — megjelenés saját stand létesítésével, önálló programokkal.

A települési klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan a klímaváltozással – azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodás témájával foglalkozó 2 db konferencia megszervezésére kerül sor.

Az Ökoiskola címmel rendelkező általános iskolában a szaktárgyi és osztályfőnöki órákon közölt ismeretek megalapozásával gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő helyi tanulmányi verseny szakmai előkészítésére és lebonyolítására kerül sor

A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása elsődlegesen szemléletformálás jellegű tevékenység.

A Projektgazda a már meglévő és működő honlapján aloldal létrehozásával biztosítja a kötelező és szakmai kommunikációhoz és szakmai megvalósításhoz szükséges felületet, a honlap ezen aloldala a projekt körében kerül kialakításra.