Utoljára frissítve:  2019. január 15.

6793 Forráskút, Dózsa György u. 10.

Tel. / fax: 62/287-123

GPS: 46.365761, 19.905560

e-mail: ovoda@forraskut.hu

Óvodánk három csoportos, hetvenöt férőhelyes alapfokú nevelési intézmény, mely a község centrumában helyezkedik el. Zöld övezettel, esztétikus fajátszótérrel, közlekedési pályával és az ehhez szükséges eszközökkel (roller, tricikli, kerékpár) növeli a gyermekek mozgásterét, mozgáslehetőségeit. Az óvoda berendezései –csoportszobák és az udvar- a gyermekek biztonságát, egészséges életmódjának kialakítását, fejlesztését szolgálják. Belső tárgyi feltételeink is maximálisan megfelelnek az előírásoknak, hiszen a csoportszobák barátságosak, esztétikusak, minden csoportban galériákkal növeltük a gyermekek játékterét.

Óvodánk tevékenység központú fejlesztő nevelési program alapján végzi munkáját. Nevelésünk célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Fő célunk: a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, személyiségének fejlesztése tevékenységek által. Ennek érdekében megfigyeléseket, tapasztalatszerzéseket szervezünk szűkebb és tágabb környezetükben. Gyakran veszünk részt a szülők segítségével családoknál a tavaszi veteményezésekben, az őszi szüretelésekben. Célunk: gyermekeink tanuljanak meg egymással együttműködni, jól kooperáló és kommunikáló nyugodt, derűs gyermekekké váljanak.

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A csoportok arculatát a gyermekek és az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá. Nevelésünk célját és feladatát a megfelelően kialakított heti- és napirend keretei között; a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítjuk meg. Tevékenységek szervezése szabadon választott és kötelező formában történik: játék, mese, vers, festés, rajzolás, kézi munka, ének-zene, környezet megismerése és védelme. A környezet térbeni; formai, mennyiségi összefüggéseinek megismerése, munka jellegű tevékenységek.

Személyi feltételeink: minden óvodapedagógus főiskolai végzettségű, az óvónők nevelőmunkáját szakképzett dajkák segítik. Nevelőmunkánkban résztvevő, külső munkatársaink, akikkel több éve folyamatos az együttműködésünk:

  • logopédus,védőnő,
  • gyermekorvos,