Ellenőrzött bejelentések

A Kormány – koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott – döntése [a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet] értelmében a veszélyhelyzet idején 2020. május 18-tól bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján (az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül) végezhetőek.

A Korm. rendelet hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, amelyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

Az ellenőrzött bejelentés benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

  • az ügyfélkapu útján,
  • elektronikus űrlap útján,
  • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (E-papír) útján, valamint
  • e-mail (kizárólag a honlapon e célra közzétett) útján

megtett bejelentés.

Hivatalunknál a bejelentésre szolgáló e-mailcím: ellenorzottbejelentes@forraskut.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a címen kizárólag a Korm. rendelet szerinti bejelentéseket tudjuk fogadni! (A beérkező bejelentésről automatikus elektronikus visszaigazolást küldünk, melyet kérjük, őrizzen meg!)

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia. Nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. (Ezen okból nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében kell nyilatkozni, egyidejűleg előadva az akadályozó körülményeket).

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni, illetve megfizetni.

A hatóság a bejelentéstől számított nyolc napon belül – elektronikus úton, szóban, vagy telefonon – értesíti a bejelentőt. A tevékenységet – ha a végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek egyébként fennállnak – az értesítés közlését követően lehet megkezdeni és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni. (Szakhatóság közreműködése esetén az értesítés 12 napon belül kerül kiküldésre.) A hatóság a tevékenység megkezdését fenti határidőn belül – a Korm. rendeletben meghatározott okból – végzéssel megtilthatja és annak közlését követően lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A tevékenység megkezdhető a hatóság hallgatása esetén is, vagyis ha fenti határidőben nem küld értesítést, illetve a bejelentőt szóban vagy telefonon sem értesíti. (Ez a szabály természetesen a kivételi körbe tartozó ügyekre nem vonatkozik, illetve csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, a jogszabályban előírt módon megtett bejelentésekre érvényes – a szabályszerű bejelentés megtörténtét az automatikus visszaigazolással lehet igazolni.)