Utoljára frissítve:  2019. július 10.

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Forráskút Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészíttette Településképi arculati kézikönyvét, s annak alapján megalkotta a településképi rendelet tervezetét is.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elemek és egyéb helyi adottságok alapján a településképi követelményeket, valamint a településképi szempontból meghatározó területeket.

Ezúton kezdeményezzük a TKR tervezetének partnerségi véleményezését, s a rendelet tervezetet közzé tesszük a lakosság és az egyeztető partnerek számára!

A véleményezésre bocsátott dokumentum letölthető a www.forraskut.hu honlapról vagy megtekinthető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Partnereink 2019. július 30-ig juttathatják el előzetes véleményeiket elektronikusan (hivatal@forraskut.hu), postán (6793 Forráskút, Fő utca 74.) vagy személyesen (Forráskúti Polgármesteri Hivatal Titkárságán) az önkormányzathoz.

A témában lakossági fórumot is tartunk 2019. július 22. napján 15:00 órai kezdettel a Forráskúti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket, hogy személyesen elmondhassák észrevételeiket.

Kérjük, bármilyen ötlete, padláson heverő, értékes épületről készült fotója, nagyszülőktől származó története van, vagy a helyismeretéből adódóan feltétlenül megőrzésre érdemes épületet tud a település belterületén vagy külterületén, feltétlen jelezze nekünk a megadott elérhetőségek egyikén vagy jöjjön el a lakossági fórumra és mondja el személyesen!

 

Fodor Imre

polgármester

 

Településképi rendezési terv