A falugazdász tájékoztatója

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2016 , 2017 , és 2018-ra érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2018. december 31-ig voltak  érvényesek. ( Főállású őstermelők esetében kifejezetten fontos !). A hatályosság  kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található .  Sajnos megtévesztő a kártyán található információ, ugyanis a hatályosság nem megegyező az érvényességgel .Az őstermelői igazolvány csak akkor érvényes , ha van a tárgyévre szóló érvényes értékesítési betétlapja ! ! !

 A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz érvényes. Március 20 után kiállított betétlappal az igazolvány csak a kiállítás napjától lesz érvényes !

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság  kezdete 2016. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak , a 2019 és 2020 –ra érvényes betétlapok kiállítása ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó , 5-ös ponttal jelzett mezőjében találják meg:

 

„ Az igazolvány HATÁLYA az 5-ös pontban ellenőrizhető ! ! !”

 

Új őstermelői igazolvány igénylésének feltételei az előző számokban szerepeltek ,a szükséges dokumentumok: személyi igazolvány , lakcímkártya , adóazonosító jel , valamint a használt földterületekről szóló adatok.  ( földhasználati lap , magánokirat stb.)

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyítva:

Minden , az ügyintézés során keletkezett iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem , hogy az ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást lehet elfogadnunk.( ezt is csatolnunk kell )

Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.

.A 2018-as területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk :

A 2018. évi támogatási előlegek első körös kifizetése megtörtént  azon gazdálkodók esetében , ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról  nincs információnk. A második körös kifizetés elkezdődött, a teljes körű kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak. Ezekkel kapcsolatosan a kifizetett, vagy a kifizetésre kerülő összegekről különböző időpontokban fognak majd határozatokat kapni , melyeket célszerű egyeztetni az egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtási határideje 2019.március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása.

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú támogatást , vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igénybe,s ha a támogatási rendelet előírja , monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük. )

Részletek később várhatók.

             A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2018 január 1 és a 2018 december 31 között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  2019 március 31-ig kell elkészíteni. Az érintett gazdálkodókat kérem , hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

A 2019. évi támogatások igénylése várhatóan április első hetében kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni . A pontos feltételek még nem ismertek , de alapjaiban nem fog változni a támogatás rendszere. Április első-második hetében tájékoztató előadást szeretnék majd tartani, melyről értesítéssel leszek.

Az ügyfélfogadási idő némiképp módosult, kérem, figyeljék az aktuális kiírásokat.

 

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik

Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, vegyék figyelembe.

2019 Január 11-től hatályos az új Földforgalmi Törvény, mely a Termőföldek adásvételével kapcsolatosan jelentős változtatásokat eredményezett. A részletekről kérem, érdeklődjenek

Az Európai Bizottság a közelmúltban kijelentette, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak egy részét a migránsok beilleszkedésére kívánja felhasználni. Amennyiben az intézkedés megvalósul, a magyar gazdák jelentős európai uniós forrásoktól esnek el.

Ezek a tervek veszélyeztetik a magyar gazdák jövedelmét és versenyképességét, valamint a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését.

A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a leghatározottabban kiáll az agrártámogatások megvédése mellett, egy Petíciót kívánnak benyújtani a Bizottságnál, melynek célja , hogy a támogatásokat továbbra is a gazdák kapják meg.

Ha Ön is egyetért ezzel a céllal, a Falugazdász irodában az aláírásával támogathatja a Petíciót..

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara