A falugazdász tájékoztatója

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2016 , 2017 , és 2018-ra érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2018. december 31-ig voltak  érvényesek. ( Főállású őstermelők esetében kifejezetten fontos !). A hatályosság  kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található .  Sajnos megtévesztő a kártyán található információ, ugyanis a hatályosság nem megegyező az érvényességgel .Az őstermelői igazolvány csak akkor érvényes , ha van a tárgyévre szóló érvényes értékesítési betétlapja ! ! !

 A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz érvényes.

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság  kezdete 2016. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak , a 2019 és 2020 –ra érvényes betétlapok kiállítása ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó , 5-ös ponttal jelzett mezőjében találják meg:

 

„ Az igazolvány HATÁLYA az 5-ös pontban ellenőrizhető ! ! !”

 

Új őstermelői igazolvány igénylése esetén a szükséges dokumentumok: személyi igazolvány , lakcímkártya , adóazonosító jel . Ezek az igazoló iratok eredetiben szükségesek , ugyanis digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt földterületekről szóló, az őstermelői tevékenységet megalapozó dokumentum. ( földhasználati lap , magánokirat stb.)

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyítva:

            Minden , az ügyintézés során keletkezett iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem , hogy az ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást lehet elfogadnunk.( ezt is csatolnunk kell )

            Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.

.A 2018-as területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk :

A 2018. évi támogatási előlegek első körös kifizetése megtörtént  azon gazdálkodók esetében , ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról  nincs információnk. A második körös kifizetés várhatóan január végétől indul majd el.

            A 2019. évi támogatások igénylése várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása az előző számban megjelent információktól eltérően 2019.március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása.

            Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú támogatást , vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igénybe,s ha a támogatási rendelet előírja , monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük. )

Részletek később várhatók.

             A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2017 január 1 és a 2017 december 31 között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  2018 március 31-ig kell elkészíteni. Az érintett gazdálkodókat kérem , hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

Az ügyfélfogadási idő némiképp módosult, kérem, figyeljék az aktuális kiírásokat.

 

Az Agrár-közigazgatás szempontjából fontos hivatalok elérhetőségei a következők:

Az MVH új neve és címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.

Telefon: 62/814-900

 

A Földművelésügyi Osztály címe

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/680-785

 

A Növény és Talajvédelmi Osztály ( Növényvédő Állomás ) címe :

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/681-080

 

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik

Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, vegyék figyelembe.

2019 Január 11-től hatályos az új Földforgalmi Törvény, mely a Termőföldek adásvételével kapcsolatosan jelentős változtatásokat eredményezett. A részletekről kérem, érdeklődjenek

 Az aktuális információk, pályázati lehetőségek ( aktuálisan a Tanyafejlesztés !!! ) a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu ,  a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara