A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, azaz a területalapú támogatás időszaka, a szankciómentes benyújtás határideje május 16-ig tart. Ezután naptári naponként egy százalékos szankcióval június 9-ig még benyújtható az új kérelem. Az idei évben lehetőség van a személyes ügyintézésre, ezért az a kérésem, hogy időpont egyeztetésre mihamarabb keressenek.

Alapjaiban az előző évhez képest nem sok változás van a támogatási kérelmek benyújtásában , illetve az ehhez szükséges adatokban. Fentiek alapján a következőkre kérném Önöket !

A tavalyi Területalapú támogatási kérelmük alapján gondolják végig, hogy melyik táblájukban milyen növénykultúra található és mekkora a terület nagysága. Ha szükséges, rajzolják a térkép részletre a tábla alakját, írják mellé a növénykultúrákat, és a területnagyságot. Ha új terület van, akkor a települést, a helyrajzi számot , a növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség esetén itt is készítsenek rajzot. Ezen adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni.

 Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen. Ekkor szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként a számlaadatok feltüntetése: kiállító adószáma, számla száma, kelte, szaporító anyag mennyisége, növény faj, fajta, LOT szám Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e ?

 Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek az alapjai, ezek fognak nekem támpontot nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be a kérelmüket.

Állat alapú ( Szarvasmarha ) támogatások az ENAR rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy hozzák el a marhaleveleket.

 Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a Területalapú támogatás ? Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.

Május 16. és 31. között a már beadott kérelmeket szankciómentesen lehet módosítani, június 1-től a módosítás már csak úgy lehetséges, ha az adott jogcímen belül nem keletkezik többlet igénylés. A módosításra június 9 után korlátozottan az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség.

Június 9-ig van lehetőség a termeléshez kötött zöldségtámogatások , valamint a szálas támogatások esetén a számla adatok feltöltésére, illetve a szankciómentes visszalépésre. Június 9 után már bármiféle visszalépés a termeléshez kötött növényalapú támogatások esetében szankciót vonhat maga után.

Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagykár keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig ( azaz a Területalapú támogatások igényléséig) van lehetőség, aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha károsodott az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcsolatot, mert a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük. Az eddigi adatok mellett új tartalmi elemként a kárbejelentő felület kérdezi a telepítés idejét és a termőre fordulás idejét . Ezek az információk a Termeléshez kötött gyümölcs támogatást igénylő gazdák esetében a jegyzőkönyvben rendelkezésre állnak, aki ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen ezen időpontoknak a tisztázása.

Az esetleges fagykár bejelentésére az Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló szűkös határidők miatt előzetes egyeztetés alapján május 8-án és 15-én vasárnap lesz lehetőség. Kérésem, ha szeretnének fagykárt jelenteni az őszibarack ültetvényekben, ezt a szándékukat előzetesen jelezzék.

            Jogszabály változás ( Kármegállapító szerv számítási módszerének változása ) következtében sok termelőnek a 2021. évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét elutasították. Erre az értesítésre 15 napon belül van fellebbezési lehetőség, az Államkincstár Általános Dokumentum feltöltő felületén.

            Fontos Információ: A Magyar Államkincstár mindenkinek, akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, mindennemű értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt nem nézik, legalább hetente, a második sikertelen kézbesítés után beáll a kézbesítési vélelem, a levél átvettnek minősül

Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik le, a fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kérésem, hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék !!!

Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán vissza fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javasolnám mindenkinek.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy a telefonjaikat hozzák magukkal.

 

Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz : 2022. május 20-án Agrárkamarai választások lesznek, melynek az egyik tétje a falugazdász hálózat finanszírozásának biztosítása. Minden választásra jogosult tag kapott értesítő levelet. Arra kérem Önöket, hogy május 20-án jöjjenek el erre az eseményre. Ennek helyszíne Forráskúton az Önkormányzat épületében a Könyvtár helyiségben lesz.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

 

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Újra fog nyílni  a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara