Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Forráskút településen önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és
2018. április 30. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság
munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek
oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű
kiválasztással hajtottuk végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások
számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásainak megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra
között a 06 (80) 200 766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen adunk további
felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/)
és nemzetközi honlapja (http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.
Kérem, támogassa az adatfelvétel végrehajtását és ossza meg az adatfelvétel információit a helyi
kommunikációs csatornákon (település honlapja, helyi újság, önkormányzati hirdető tábla stb.), melyhez a
felhasználható sajtóanyag a következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/piaac_sajtokozlemeny01
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!