Utoljára frissítve:  2017. november 27.

Tájékoztatom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 20/A. § (1) és (2) bekezdése alapján: „A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

 

Az Erzsébet-utalványok átvehetők:

 

  1. november 23-án (csütörtök) 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  2. november 27-én (hétfő) 8.00-12.00 óráig
  3. november 29-én (szerda) 8.00-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában.

 

Az Erzsébet-utalványok átvételének feltétele, hogy a jogosultak csatolják annak az oktatási intézménynek az igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, amelybe a gyermek, fiatal felnőtt tanulmányait a 2017/2018 tanévben megkezdte. (Az Üfcs Forráskúti Általános Iskolás gyermekeknek illetve, aki az említett tanévre vonatkozóan már csatolt iskolalátogatási igazolást, annak nem kell újat kérnie.)

Ezen kívül kérem, személyi igazolványát szíveskedjék magával hozni!

Amennyiben nem a kedvezményre jogosult veszi át az utalványt, abban az esetben az utalványok átvételéhez meghatalmazás szükséges (2 tanú aláírásával).