A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

A 2021. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók :

A támogatási előlegek kifizetése: az előzetes információk alapján az év végi leállást követően 2022. január 20-tól kezdik meg ismét a kifizetéseket.

A térségünkben most kevesebb termelőt ellenőriztek, mint az előző évben, de a légi felvételek felújítása , s arra alapozottan az  érintett blokkok felülvizsgálata , a blokkhatárok, valamint azok adatainak a korrekciója folyamatosan zajlik , ezért az érintett gazdák kifizetése csúszik. A teljes körű kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak . A termeléshez kötött növényalapú támogatások kifizetése is elkezdődött , ahol gazdálkodási napló vezetési kötelezettség van, ki fogják értesíteni azokat a termelőket, akiket ellenőrizni fognak. Az erre való felkészülés érdekében kérem az érintetteket, hogy keressenek.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Tavaly lépett hatályba  a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről , amely alapjaiban változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek végzésének a módját , a család, mint gazdálkodási egység üzemi formáit, működésük szabályait. A teljesség igénye nélkül  az új működési formák a következők:

  1. Egyéni Őstermelők
  2. Őstermelők családi gazdasága
    A közös őstermelői igazolvány és a családi gazdaság működési formák összevonásával létrejövő új működési forma került bevezetésre, mely szerződéssel alapul.
    3. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT):Új minősítő kategória biztosítása a társasági formában működő gazdaságok számára.

Az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői igazolvány ,minden őstermelő automatikusan 2021 január 1-től őstermelőnek minősül. Betétlapot az Agárkamara honlapjáról szabadon lehet nyomtatni

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerültekÖCSG alapító szerződést kellett megírni és benyújtani 2021.december 31-ig.

A piacokon a számlára , felvásárlási jegyre ezentúl az őstermelői igazolvány száma helyett a FELIR számot kell feltüntetni, Ezt , valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító számot jól láthatóan ki kell helyezni a piacon !!! Ezek a számok a https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso linken mindenki számára hozzáférhető, név és születési dátum megadásával.

Ezen túl ügyintézés csak akkor szükséges, ha az őstermelői , vagy az ÖCSG adattartalomban bármiféle érdemi változás történik ( új kultúra , földterület, tevékenység stb. rögzítése, ÖCSG alapítás, módosítás…)

Egyéb információk

A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2021 január 1 és a 2021 december 31 között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  2022 március 31-ig kell elkészíteni.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2022.március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása ( nem kell csatolni ). Az érintett juhtenyésztő gazdákat kérem , vegyék fel a kapcsolatot az instruktorral !

Viharkár !

2021 január 30-án az országon nagy erejű szélvihar söpört végig, mely jelentős károkat okozott a fóliaházakban, sátrakban. Amikorra a cikk megjelenik, már valószínűleg lesz eljárásrend a kárbejelentésre, s ha lesz rá forrás, valószínűleg a kárenyhítési támogatás is ismert lesz. Az a kérésem, hogy akit ilyen jellegű kár ért, a helyreállítás előtt készítsen fotókat, a fólia vásárlásról kérjen számlát , s jelentkezzen.

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

A 2022. évi Egységes Kérelem beadási időszaka Április elejétől lesz lehetséges, a benyújtási határidő május 15 ! Részletek később várhatók

A koronavírus járvány miatt a személyes ügyfélfogadás időtartama február hónapra korlátozásra került, de a feladatok ellátása ( viharkár bejelentése, őstermelői ügyintézés ) érdekében az aktuális kiírások szerint lesz személyes ügyfélfogadás. Ez ki lesz függesztve mindkét irodához. Továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező , emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven,

 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara