Községünk építészeti, települési karakterének megőrzése céljából elkészítteti Településképi Arculati Kézikönyvét és a hozzá tartozó rendeletet.

A kézikönyv és rendelet készítése során szeretnénk kikérni az Ön véleményét is, melyet a készítés során szem előtt tartunk. Az arculati kézikönyvben összegyűjtjük a település értékeit, melyek lehetnek épületek, építmények, keresztek, szobrok, terek, de egy értékes fa vagy természetvédelmi terület is. Sőt, régi újságcikk, történet, egy emlékezetes eseményt megőrző helyszín, egy találkozási pont is. Minden Önöknek kedves és a település életében, történetében kicsit is fontos elemet szeretnénk összegyűjteni. Az értékeket rendszerezzük, majd ezek alapján ajánlásokat, jó példákat fogalmazunk meg a jövőbeni építkezésekkel kapcsolatosan. Ezek nem kötelező elvárások lesznek, de bízunk abban, hogy az arculati kézikönyvet elolvasva a majdani építtetők megízlelhetik a forráskúti arculatot, a település stílusát és esetleg inspirációt nyernek belőle a saját házuk építésekor.

Kérjük, bármilyen ötlete, padláson heverő, értékes épületről készült fotója, nagyszülőktől származó története van, vagy a helyismeretéből adódóan feltétlenül megőrzésre érdemes épületet tud a település belterületén vagy külterületén, feltétlen jelezze nekünk a megadott elérhetőségek egyikén vagy jöjjön el a lakossági fórumra és mondja el személyesen!

Partnereink 2017. november 30-ig juttathatják el előzetes véleményeiket elektronikusan hivatal@forraskut.hu), postán (6793 Forráskút, Fő utca 74.) vagy személyesen (Forráskúti Polgármesteri Hivatal) az önkormányzathoz.

A témában lakossági fórumot is tartunk 2017. november 22-én (szerdán) 18:00 órakor a Jerney János Művelődési Házban, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket, hogy személyesen elmondhassák észrevételeiket.

A későbbiekben a tervezési szakasz időtartamáról is tájékoztatást fogok adni.

Fodor Imre polgármester