A falugazdász tájékoztatója

 

A 2019. évi támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk :

A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen általában befejeződött,  a támogatási előlegek kifizetése folyamatos. Az előzetes információk alapján az előlegek utalása még december első- második hetében még lehetséges , ezután az év végi leállást követően 2020. január közepétől kezdik meg ismét a kifizetéseket.

Mivel a térségünkben sok termelőt ellenőriztek, az érintett gazdák kifizetése nagy valószínűséggel majd a következő évben fog megtörténni

A termeléshez kötött növényalapú ( zöldség ,  pillangós szálas növények (lucerna )) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető , az érintett gazdákat kérem , érdeklődjenek. Ezek ellenőrzése jelenleg is zajlik az Államkincstár részéről, melyről előzetesen értesítik a kijelölt ügyfeleket.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2017 , 2018 , és 2019-re érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2019. december 31-ig érvényesek. Lehetséges az előre mutató hatályú ( 2020 január 1-től érvényes ) betétlapok kiállítása, elsősorban azon termelők esetében , akik 2020-as év elején kívánnak értékesíteni. ( A tárgyévi első értékesítéskor már érvényes betétlappal kell rendelkezni ). A 2020 március 20-ig érvényesített őstermelői igazolványok visszamenőleges hatállyal január 1-től érvényesek lesznek.

 Minden termelőt arra kérek , hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség kezdete 2017 évre esik, úgy keressenek.

            Az Agrárminiszter a 35/2019 (VII.15.) rendeletével módosította a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010-es FVM rendeletet. Ennek legfontosabb változása a növényvédő gépek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás változása.  Ezen információink alapján akinek 5 évnél régebbi gyártású árutermelésben használt permetező gépe van, az új gépek esetében az első öt évben egy alkalommal, majd ezt követően három évenként időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni a vonatkozó jogszabály alapján. A felülvizsgálatot végző szervezetek , személyek a NÉBIH honlapján megtalálhatóak. A részletekről kérem , érdeklődjenek

            Minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az Őstermelői igazolvány , ( vállalkozók esetében Kamrai kártya ) elektronikus beazonosítása után lesz lehetséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.

A 2019. évben Forráskúton és Zsombón a Falugazdász feladatok ellátása során 540 db egységes kérelem benyújtásában működtünk közre. Ezen felül a kérelem benyújtása mellett a másodvetések bejelentése, a káresemények bejelentése a kárenyhítési rendszerbe, illetve a vis maior események bejelentése, a termeléshez kötött támogatások bizonyos jogcímeihez nyújtott egyéb jegyzőkönyvek felvétele. Segítettünk az őstermelői igazolványok kezelésében , módosításaiban . A lehetőségünkhöz mérten próbáltuk a legtöbb információt átadni a gazdálkodásuk segítéséhez és a támogatások leigényléséhez.

Minden kedves termelőnek tisztelettel megköszönöm az éves munkáját, köszönöm a türelmet.

 

MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON KÍVÁNOK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET

 

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu ,  a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara