A vonatkozó dokumentumok ITT letölthetők!

Adatkezelési tájékoztató -téli rezsicsökkentés Eljárásrend -téli rezsicsökkentés Igénybejelentő nyilatkozat -téli rezsicsökkentés korm. határozat -téli rezsicsökkentés tajekoztató -téli rezsicsökkentés

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentésben támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál (6793 Forráskút, Fő u. 74.) ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézéshez kérjük, hozzák magukkal lakcímkártyájukat!

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható.

A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI.

A Kormányhatározat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi egyéb, például szállítási, darabolási költséget.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

  • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
  • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Ezentúl a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy — minősítő körülmény fennállása esetén — büntető eljárást kell kezdeményeznie.

A téli rezsicsökkentés igényléséhez szükséges igénybejelentő nyilatkozat letölthető innen. Letölthető továbbá az Adatkezelési tájékoztató és az Eljárásrend.