A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel ( Kárenyhítési rendszer ) kapcsolatosan a következő információkat emelném ki:

A Kárenyhítési hozzájárulás Magyar Államkincstárhoz történő beérkezésének  a határideje 2018. szeptember 15. Az a kérésem, hogy eddig a dátumig utalják el a befizetendő összeget . Amennyiben szeptember 15-ig nem érkezik meg a MÁK számlájára a Hozzájárulás összege , úgy azt a támogatásból le fogják vonni , viszont a tárgyévben nem lesznek jogosultak a Kárenyhítési Támogatási Kérelem benyújtására !!!

Esetleges aszálykár bejelentésére szeptember 30-ig van lehetőség . Aszálykár abban az esetben lép fel, ha két egymást követő hónapban az egy hónapon keresztül a lehullott csapadék mennyisége nem éri el az 5 mm-t és a napi középhőmérséklet ezalatt az időszak alatt meghaladja a 25 Celsius fokot…Ebben az esetben a Vidékfejlesztési Miniszter Úr rendelkezik az aszály kihirdetéséről.( az elmúlt időszak csapadékos időjárása

A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést November 1 és 30 között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.

Erről még pontos információnk nincs, október közepétől érdeklődhetnek az érintettek.

            A 2018. évi támogatási kérelmek ellenőrzése folyamatosan zajlik, illetve párhuzamos a Kormányhivatal NTSZ ellenőrzése a parlagfű és a selyemkóró ( közismertebb nevén „vaddohány” ) iránt. A parlagfűvel szennyezett területek adott esetben a támogatás teljes megvonását vonhatják maguk után. Kérem a fentiek figyelembe vételét.

A termeléshez kötött növényalapú ( zöldség ,  pillangós szálas növények (lucerna )) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető , az érintett gazdákat kérem , érdeklődjenek.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2016 , 2017 , és 2018-ra érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2018. december 31-ig érvényesek. Szeptember 1-től lehetséges az előre mutató hatályú ( 2019 január 1-től érvényes ) betétlapok kiállítása, azon termelők esetében , akik 2019-es év elején kívánnak értékesíteni. Az érintet termelők kérem , keressenek.

            2018 szeptember 1-től minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az Őstermelői igazolvány , ( vállalkozók esetében Kamrai kártya ) elektronikus beazonosítása után lesz lehetséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara