A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag, így erre tekintettel szükséges felmérni azon háztartásokat, mely háztartások ilyen tüzelővel fűtenek.

Barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság előzetes jelentkezését várjuk!

Jelentkezni lehet személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Forráskút, Fő utca 74.)

Galzóné Gyuris Tímea szociális ügyintézőnél szeptember 29. napjáig H-Cs: 8.00-16.30, Péntek: 8.00-12.00.

A fentiekre tekintettel kérjük Önöket, hogy háztartásonként jelentsék be mázsában kifejezve — a 2022/2023. évi fűtési szezonra — vonatkozóan a várhatóan felhasználandó barnakőszén mennyiségét.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége

Az igénylési bejelentésekből származó személyes adatok kezeléséhez szükséges az igénybejelentő írásban történő hozzájárulása, melyet a megjelölt irodában lehet megtenni.

Lényeges, hogy a felmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Forráskút Község Önkormányzata