A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            Július 1-től elkezdődött a 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka. A légi felvételes ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek keretében vizsgálják a kultúra azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület gyomosságának az állapotát. A módosításokra az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már  csak olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét nem befolyásolják. Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a termelők, akik a számlák adatait még nem adták le, kérem, keressenek.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, valamint tagja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A kukorica, egyéb növények aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség , az utolsó határidő 2022. szeptember 30.

Az aszálykárral leginkább érintett növény ebben az esetben a kukorica. Az a kérésem, hogy amennyiben a kukorica kultúrájukra aszálykárt szeretnének bejelenteni, ÉS tagjai a Kárenyhítési rendszernek, valamint 2022. szeptember 15.ig megfizették a kárenyhítési hozzájárulás összegét, úgy szeptember 30-ig van lehetőségük az aszálykár bejelentésére. A kárbejelentéshez a rendszer agrotechnikai elemeket is kérdez: vetés ideje, hektáronkénti csíraszám, kijuttatott szerves és műtrágya mennyiség kg-ban.

Másik kérésem, hogy akivel a kárbejelentést nem személyesen intéztük, és nem küldtem el elektronikusan a kárbejelentés dokumentumát, kérem, keressenek fel.

Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal hasznosított nem beépített ingatlanok esetében az adómentesség igazolásához az ügyintézési lehetőség szeptember 15-ig lehetséges, az érintett termelők kérem, jelentkezzenek

Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 2023 január 1-re halasztották, bővebb információk később várhatók.

            2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, mely minden termesztett kultúrára igényelhető. Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez bizonyos területnagyság alatt választható, ez felett kötelező elem lesz. ( pontos számadatok még nem ismertek )Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

            Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg, amint a konkrétumok ismerté válnak, tájékoztató előadások keretében ezeket ismertetni fogom. Az első ilyen előadás mindkét településen várhatóan október végén- november elején kerül majd megtartásra. Pontosabb információkkal a következő számban jelentkezek

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara