A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka folyamatosan tart. A légi felvételes ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek keretében vizsgálják a kultúra azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület gyomosságának az állapotát. A módosításokra az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már  csak olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét nem befolyásolják. Az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló értesítés ügyfélkapun keresztül érkezik ! Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz.

A termeléshez kötött zöldség és szálas támogatások esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  októberben megkezdődik . Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

Ha az idei év során elemi kár ért bárkit, valamint tagja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kellett jelenteni az MKR elektronikus felületén. Erre szeptember 30-ig volt lehetőség.

A kárbejelentésre a Kormányhivatal Agrárkár-megállapító szervezete szintén az ügyfélkapura hivatalos értesítés keretében igazolást küld a megállapított kár mértékéről.

A kárenyhítési támogatási kérelem benyújtására november 1 és 30 között lesz lehetőség, ekkor szükség lesz az előbb említett igazolásra, valamint a tényleges megtermett termésmennyiségre. A kárenyhítési támogatás igénylése előzetes időpont egyeztetés alapján fog történni, ezért abban az időszakban az érintett termelőket arra kérem, keressenek.

            2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés . Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. Ennek részletei még nem kerültek kidolgozásra, de a részletszabályok ismeretében tájékoztatást fogok nyújtani a tennivalókról.

            Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 2023 január 1-re halasztották, bővebb információk később várhatók.

            2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, mely minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás . Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez bizonyos területnagyság alatt választható, ez felett kötelező elem lesz. ( pontos számadatok még nem ismertek )Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

            Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani : 2022. október 17-én hétfőn Zsombón a Művelődési Házban,  2022.október 18-án Forráskúton a Piac téren a régi COOP ABC épületében . Mindkét helyszínen az előadás 16.00-kor kezdődik, melyre minden kedves érdeklődőt tisztelettel várok..

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara