A falugazdász tájékoztatója.

 

Tisztelt Termelők !

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még a helyszíni ellenőrzés. Az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények betakarítását a betakarítást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló értesítés , ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun keresztül érkezik ! Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz.

A termeléshez kötött zöldség és szálas támogatások esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  novemberben is tart . Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

A kárenyhítési támogatási kérelem benyújtására november 1 és 30 között lesz lehetőség, ehhez szükség lesz a Kormányhivatal  igazolásra, valamint a tényleges megtermett termésmennyiségre. A kárenyhítési támogatás igénylése előzetes időpont egyeztetés alapján fog történni, ezért abban az időszakban az érintett termelőket arra kérem, keressenek.

            2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés . Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. Ennek részletei még nem kerültek kidolgozásra, de a részletszabályok ismeretében tájékoztatást fogok nyújtani a tennivalókról.

            2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/ha , minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás .

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez önkéntesen választható elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket vállalni . Összege kb.81 Euro/ hektár . Vállalás esetén a gazdaság egészére nézve gazdálkodási naplót kell vezetni.

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra.

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár.

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

            Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény esetén a rendelkezésemre álló tájékoztató előadások , információk anyagait elektronikus úton el tudom küldeni a megadott e-mail címükre.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

2022 november 7-től várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékossági intézkedések miatt megváltozik : változatlan időpontban ( Kedd 8.00-16.00 ; Szerda 8.00 – 16.00 ; Csütörtök értekezlet, ügyintézés esetén 13.00 – 16.00 egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési Házban lesz megtartva.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu   a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara