A falugazdász tájékoztatója

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:

A támogatási összegek kifizetése folyamatos, de az ellenőrzéssel, valamint a blokkfelújítással érintett gazdák kifizetése csúszni fog. A teljes körű kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről. A Törvény 2021. január 1-től lépett hatályba.

Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s az őstermelői tevekénység fogalmát ( alapjaiban ez nem változott ), valamint az új működési formákat. Ezek a következők:

1; Egyéni Őstermelők (Ez lesz a 2020.december 31-ig egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezők köre):

2; Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban: ŐCSG) A közös őstermelői igazolvány és a családi gazdaság működési formák összevonásával létrejövő új működési forma, szerződéssel alapul

  1. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT):Új minősítő kategória ,egy már meglévő gazdasági társaság, vagy családi gazdaság (aki a mező és erdőgazdálkodási tevékenység szempontjából megfelel a feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma kerül bevezetésre a társasági formában működő gazdaságok számára.

Adózás szempontjából az SZJA határok változtak, ezzel kapcsolatosan az információk a februári számban szerepelnek. Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a Járulékokról szóló jogszabályok érdemben nem változtak !!! Adózási kérdésekben kérem, keressék az adó- és járulék ügyekben jártas könyvelők segítségét !

 

Átmeneti szabályok és teendők

Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői igazolvány , helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe . Megszűnik az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. (A bizonylatok nyilvántartására továbbra is lehetőség a betétlap, mely a NAK oldaláról szabadon letölthető ).

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges. Arra kérek minden egyéni őstermelőt, hogy a termőföld területeket, valamint a termesztett kultúrákat nézzék át, s ha változás van, előzetes időpont egyeztetés alapján keressenek. Egyéb esetben jelenleg nekik nincs tennivalójuk

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján megtalálható . Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt, a születési, illetve a Házassági anyakönyvi kivonatok másolatával , ezt kérem , mindenki keresse elő. Ezen kívül szükséges lesz a személyes dokumentumok( személyi igazolvány , lakcímkártya, adóazonosító jel bemutatása. Az adategyeztetésnek az átmeneti időszakban meghatározott határideje 2021. június 30.

Aki egyéni vállalkozóként volt a családi gazdaság tagja, vezetője, azoknak a személyeknek március 31-ig kell nyilatkozni, hogy a továbbiakban őstermelőként kívánják-e a tevékenységüket folytatni, vagy egyéni vállalkozóként. Az érintetteket kérem, keressenek.

Az adategyeztetés rögzítésének folyamata a lapzártáig az informatikai háttér hiányossága nem volt lehetséges.

Az adatrögzítés során a NÉBIH rendszerében aktualizálni kell minden őstermelő ( a tagok is !!!) esetében a hasznát földterületeket( Település, hrsz, művelési ág, területnagyság, használat jogcíme ) és minden termesztett kultúra esetében meg kell adnunk a következő adatokat: kultúra, termék megnevezése, helyrajzi szám , területnagyság. Ez azt jelenti, hogy ha egy kultúrát több helyrajzi számon termesztünk, azt több sorban kell feltüntetnünk. Emiatt az adatrögzítés fokozottan időigényes lesz, mindenkit arra kérek, hogy ezen információk ismeretében otthon készítsék elő az adatokat, s ha tudják, elektronikusan küldjék meg nekem . A rögzítést megkönnyítő nyomtatvány nálam beszerezhető, bármikor el tudom küldeni elektronikusan a megadott e-mail címükre. Javaslom, hogy vegyék elő a korábbi években a betétlapokkal együtt kiadott adatnyilvántartó lapot, amely tartalmazza a használt területeket és a kultúrákat. Ez alapján töltsék ki az aktuális nyomtatványokat.

Az adategyeztetés során hiánytalanul megküldött adatok esetén segíteni tudok abban, hogy az ÖCSG alapító szerződést ( melyet kötelezően csatolni kell) a program el fogja készíteni a közzétett szerződés minta alapján.

A piacokon a számlára , felvásárlási jegyre ezentúl az őstermelői igazolvány száma helyett a FELIR számot kell feltüntetni. Ezt , valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító számot jól láthatóan ki kell helyezni a piacon !!! A FELIR számról korábban kaptak értesítést, a NÉBIH Tevékenység azonosító számot viszont idén generálták le minden őstermelőnek. Ezek a számok a https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso linken a közhiteles adatbázisból mindenki számára hozzáférhető, név és születési dátum megadásával.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2021.március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása. Az érintett juhtenyésztő gazdákat kérem , vegyék fel a kapcsolatot az instruktorral, s keressenek.

             A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2020 január 1 és a 2020 december 31 között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  2021 március 31-ig kell elkészíteni. A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 2020. évi területalapú támogatási kérelemben található meg a nyilatkozatok után , a térképek előtt a hibaüzenetek között .

            Valószínűleg április 6-től elindul a 2021. évi Egységes kérelem ( Területalapú támogatások ) igénylése, a határidő május 15 lesz. Megjelent jogszabály még nincs , előzetes információk alapján a támogatás igénylésének alapjai , menete hasonló lesz, mint az elmúlt években. A technikai lebonyolítást tekintve időpont egyeztetés alapján fog történni a támogatások igénylése, amennyiben a járványügyi helyzet indokolttá teszi, a tavalyi évhez hasonlóan lesz lehetőség a telefonos egyeztetésre is. Részletekről a következő számban tudok írni.

 Az aktuális pályázati lehetőségek ( Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

A koronavírus járvány miatt továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező , emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek miatt az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven,

 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara