A falugazdász tájékoztatója

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos tudnivalók

 Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban , vagy ha a termőföld területek vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak , a tudnivalók az előző számokban szerepelnek.

            A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási határideje MÁJUS 15 volt! A kérelembenyújtás szankciósan ezen túl még 25 naptári napig , azaz június 9.ig lehetséges napi egy %.os szankció alkalmazásával.

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a támogatási kérelmeket benyújtani , ehhez mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár(volt MVH ) által kiadott jelszóra. Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek az elmúlt évben saját ügyfélkapuján nyújtottuk be a kérelmét, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is beszerezhető.

A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak , az előző számokban szerepelnek.

A másodvetések, egyéb módosítások bejelentésére május15 után lesz lehetőség . A módosításhoz mindenképpen hozzák el a jelszót.

Az Agrárkamarai tagdíjbevallás elkészítésével kapcsolatos tudnivalók:

A  tagdíjbevallás elkészítésének a határideje június 1 és június 30 között lesz lehetséges.

Ehhez az előző évi árbevételre , valamint a támogatások összegére lesz szükség ( ADÓBEVALLÁSON MINDEN ADAT SZEREPEL !!! )

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz elkészíthető a NAK honlapján megtalálható felületen.

Július 1-től 15-ig ha késedelmesen készítjük el a tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő szankciót fognak alkalmazni.

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.

Azok a termelők , akik az előző évben a 600.000 Ft alatti kategóriába kerültek , s a tavalyi árbevételük most sem haladta meg a 600.000 Ft-ot, névre szóló csekket kapnak , melyet június 30-ig be kell fizetni a postán. Más tennivalójuk nincs.

A jellemzőbb tagdíj kategóriák a 2016. évi árbevétel függvényében:

  1. kategória 0 –  600.000 Ft                      A fizetendő tagdíj mértéke    2.000 Ft.

Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást készíteni, a tagdíjat banki átutalással, vagy postai úton csekken is be lehet fizetni.

  1. kategória 600.000 Ft –  4.000.000 Ft    A fizetendő tagdíj mértéke :  5.000 Ft

Ebben az esetben már tagdíjbevallást kell készíteni az Agrárkamara elektronikus felületén, melyet vagy az egyéni jelszóval készíthetnek el, vagy a falugazdász irodában az új informatikai rendszeren keresztül (SAP rendszer ) lehet benyújtani a bevallást.

III. kategória             4.000.000 Ft  –  10.000.000 Ft           A fizetendő tagdíj mértéke:   10.000 Ft

A többi kategóriát nem részletezem, az elektronikus bevallás felületen az árbevétel megadásával automatikusan kiszámítja a rendszer a fizetendő tagdíj mértékét.

Egyéb részletekről kérem , érdeklődjenek.

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara