Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői 2018. december 31-ig voltak  érvényesek.

A március 20 után kiállított betétlappal az igazolvány csak a kiállítás napjától lesz érvényes !

A 2017-ben kiállított őstermelői igazolványok 20149 december 31-ig érvényesek. A 2020 és 2021 évre történő érvényesítéshez Szeptember végétől lehet jelentkezni . Az egyéb tudnivalók az előző számokban szerepelnek.

            Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.

.A 2018-as területalapú támogatások kifizetésével kapcsolatos információk :

A 2018. évi támogatások kifizetését június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak. Ezekkel kapcsolatosan a kifizetett, vagy a kifizetésre kerülő összegekről különböző időpontokban fognak majd határozatokat kapni , melyeket célszerű egyeztetni az egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.

             A 2019. évi támogatások igénylésének határideje 2019. május 15 volt!. A május 15 után benyújtott kérelmekre naptári naponként egy százalékos szankció kerül. 25 naptári nap után , azaz június 11 után már nincs lehetőség az idei kérelem benyújtására.

A kérelmek módosítására  az esetek egyedi megbeszélése után lesz lehetőség .

A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat szerint a vetés/ ültetéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a másodvetésű növények betakarítási idejének a bejelentését is.

            Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség.

Az Agrárkamarai tagdíjbevallásra, valamint a tagdíjfizetésre június 1 és július 15 között lesz lehetőségünk, pótbevallási időszak nem lesz !

Tagdíjfizetési osztályok:

  1. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
  2. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
  • tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
  1. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
  2. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
  3. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
  • tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft

 

Az előző évi gyakorlat alapján a  600.000 Ft  alatti árbevétellel rendelkező gazdáknak nem kell tagdíjbevallást készíteni, ha június 30-ig megfizetik a tagdíjat, nekik automatikusan a 2.000 Ft-os csekket postai úton fogják majd küldeni. Amennyiben június 25-ig nem kapják meg a csekket, tagdíjbevallás céljából kérem , jelentkezzenek.

600.000 Ft árbevétel felett tagdíjbevallás szükséges, melyhez a 2018. évi bruttó árbevétel, s ebből az agrártámogatások összegének ismerete szükséges. Célszerű az adóbevallásukat elhozni, abban ezek az adatok szerepelnek.

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara