A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

Minden kedves ügyfelemnek egészségben és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok !

 

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók :

A támogatási előlegek kifizetése: az előzetes információk alapján az év végi leállást követően 2021. január 20-tól kezdik meg ismét a kifizetéseket.

Mivel a térségünkben sok termelőt ellenőriztek, valamint a légi felvételek felújítása , s arra alapozottan az  érintett blokkok felülvizsgálata , a blokkhatárok, valamint azok adatainak a korrekciója folyamatosan zajlik , ezért az érintett gazdák kifizetése csúszik. A teljes körű kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak .

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről , amely alapjaiban változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek végzésének a módját , a család, mint gazdálkodási egység üzemi formáit, működésük szabályait. A Törvény célja a kis- és közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági modell fejlesztése, az életképes gazdasági együttműködések létrehozásának ösztönzése, az agrárközéposztály erősödésének támogatása és mindezzel a vidéki térségek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása. A Törvény 2021. január 1-től lépett hatályba.

Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s az őstermelői tevekénység fogalmát ( alapjaiban ez nem változott ), valamint az új működési formákat. Ezek a következők:

 1. Őstermelőkre vonatkozó szabályok( Ez lesz a jelenlegi egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezők köre):

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre összhangban a mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével.
Az őstermelő bevételben kiegészítő tevékenységből származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.
Az őstermelők személyi köre változatlan marad(16 évesnél idősebb , belföldi magánszemély, aki saját gazdaságban őstermelői tevékenységet folytat)

 1. Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban: ŐCSG) vonatkozó szabályok)
  A közös őstermelői igazolvány és a családi gazdaság működési formák összevonásával létrejövő új működési forma bevezetése, mely szerződéssel alapul.
  Új ŐCSG alapítása :16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.
  az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem CSMT tagként nem folytathatják ugyanazt a tevékenységet, melyet az ŐCSG folytat
  Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel megegyezően.
  Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztartásban élniük.
  Az ŐCSG tagok egyikének sem szükséges mezőgazdasági tevékenységét élethivatásszerűen folytatni.
 2. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT) tervezett létrehozása:
 • Új minősítő kategória biztosítása a társasági formában működő gazdaságok számára.
 • CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenység folytatására alapított bármely gazdasági társaság, vagy szövetkezet.

Adózási szabályok változása – ebben az esetben is a fő cél az egyszerűsítés volt:

Az adó mértéke alapján négy kategória került kialakításra:

 1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás nélküli) őstermelői bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők.( kb 966 ezer Ft árbevételig) Költségelszámolási módtól függetlenül a legkisebb őstermelők adómentességét mondja ki.
 2. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti támogatás nélkül számított átalányjövedelemig( 9,66 M Ft-ig ). Ez a kategória tömörítené a korábbi nemleges nyilatkozattevőket, átalányadózókat és a 10%-os költséghányadot választókat.
 3. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az éves minimálbér tízszerese támogatás nélkül számított átalányjövedelem között. Gyakorlatilag az átalányadózás felső határát tolja ki. Azok is választhatnak átalányadózást, akiknek korábban a tételes költségelszámolást kellett választaniuk a bevételi korlát túllépése miatt.
 4. tételes költségelszámolás éves támogatások nélküli bevételtől/jövedelemtől függetlenül. Mint eddig, ezt bárki választhatja.

Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adókedvezmények összevonhatók, a felső határ a 80 M Ft árbevétel .

Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a Járulékokról szóló jogszabályok érdemben nem változtak !!! Ezekben a kérdésekben kérem, keressék az adó- és járulék ügyekben jártas könyvelők segítségét !

 

Átmeneti szabályok és teendők

 

Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnik az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges. Jelenleg nekik nincs tennivalójuk

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma várhatóan  január 20-tól a rendelkezésünkre fog állni. Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt, a születési, illetve a Házassági anyakönyvi kivonatok másolatával. Ezen kívül szükséges lesz a személyes dokumentumok( személyi igazolvány , lakcímkártya, adóazonosító jel másolati példányainak csatolása. Az adategyeztetésnek az átmeneti időszakban meghatározott határideje 2021. június 30.

Mindkét működési formánál szükséges az adatok aktualizálása, kérem, hogy a papír alapú nyomtatványaikon ellenőrizzék le az adatokat, legfőképpen a termesztett kultúrákat és a használt földterületeket, s ha szükséges, jelentkezzenek.

A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT) egy már meglévő gazdasági társaság, vagy családi gazdaság (aki a mező és erdőgazdálkodási tevékenység szempontjából megfelel a feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma kerül bevezetésre.

A piacokon a számlára , felvásárlási jegyre ezentúl az őstermelői igazolvány száma helyett a FELIR számot kell feltüntetni, Ezt , valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító számot jól láthatóan ki kell helyezni a piacon !!! A FELIR számról korábban kaptak értesítést, a NÉBIH Tevékenység azonosító számot viszont idén generálták le minden őstermelőnek. Ezek a számok a https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso linken mindenki számára hozzáférhető, név és születési dátum megadásával.

            A Törvény végrehajtási rendelete részletesen foglalkozik a szankciókkal . A feliratok, számok feltüntetésének hiánya akár 100.000 Ft-os bírságot is vonhat maga után, a legsúlyosabb szankció akár 5 éves eltiltást is eredményezhet, mindenkit kérek emiatt a szabályok nyomon követésére, valamint a termelés és értékesítés adatainak az ellenőrzésére.

Az Adategyeztetés folyamatát az aktuális járványügyi helyzet, valamint az egyéb feladatok ütemezése miatt tervezetten kell végrehajtanunk, ez is időpont egyeztetés alapján fog majd történni.

A téma terjedelme és jelentősége , valamint a Hírmondó adta lehetőségek miatt az a kérésem, hogy speciális kérdésekben keressék fel az adóügyi kérdésekben jártas szakembereket, akik egyedi eseteket figyelembe véve személyre szabott tanácsokat tudnak a témában adni

 

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

A koronavírus járvány miatt továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező , emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven,

 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara