Tisztelt Termelők !

A 2023. évi Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2023-as területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött. Az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még  ellenőrzés,  az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket.. Kérem, figyelmesen olvassák el az ellenőrzésre felszólító levél tartalmát, mert a pontos feladat leírását az tartalmazza. Ebben az időszakban várhatóak a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek és a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kiküldése is, melyre észrevételt lehet tenni 8, illetve 15 napon belül . Szükség esetén keressenek.

A 2023. évi Egységes kérelmek támogatási előlegeinek a kifizetése folyamatos, mely az előzetes információk alapján január 15-től fog újra elindulni. Erről értesítést kapnak majd az ügyfélkapujukra. Az ellenőrzéssel érintett gazdák esetében az előleg kifizetése csúszhat. A teljes támogatási összeget 2024.június 30-ig kell az Államkincstárnak kifizetnie.

2024-es évben a 10 hektár feletti szántóval rendelkező gazdaságok esetében kötelezően legalább a területek 4 %-át pihentetni kell. Ezzel a ténnyel kérem, hogy a vetésszerkezet összeállításánál számoljanak. Egyéb információk, tudnivalók tekintetében még nincs meg a tárgyévi EK rendelet, annak ismeretében a következő számokban értesítéssel leszek.

A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talaj előkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kellett vezetni papír alapon . Az előzetes információk alapján a 2024-es évre is elég lesz a papír alapú naplóvezetés, de kérem, figyeljék az ezzel kapcsolatos információkat. A Gazdálkodási napló és a kitöltési útmutató az Agrárkamara honlapjáról letölthető .

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az első kaszálást július 1-ig el kellett végezni, s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kellett jelenteni.

            Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NÉBIH felületéről elérhető. Többszörös módosítás után a NÉBIH tájékoztatása szerint minden érintett megnyithatja a naplót, s lehetőség nyílik a napra kész vezetésre.

Az elektronikus gazdálkodási naplóba integráltan kerül elhelyezésre az Elektronikus permetezési napló, melynek vezetése a 10 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkező termelők esetében a szántón végzett rovarölő szeres kezeléseket 24 órán belül kell rögzíteni, minden egyéb kezelést az évi rendszeres papír alapú naplóvezetést követően 2024 február 15-ig kell feltölteni ugyanebbe a rendszerbe. Ez azt jelenti , hogy a 2023-ban végzett növényvédő szeres kezeléseket erre a felületre fel kell vezetni.

Szintén az elektronikus gazdálkodási naplóba került elhelyezésre a nitrát adatszolgáltatási felület, melynek a határideje – ha nincs más adatszolgáltatási kötelezettség – 2024. március 31. Ez a szabályozás azokra az állattartókra vonatkozik , akinek a gazdaságában háztartási célt meghaladó állattartás folyik, azaz 5 Állategységnél több állatot tart. ( Szarvasmarha tartó gazdák, Baromfitartó gazdák …)

Az adatok rögzítésében korlátozottan tudok segítséget nyújtani, de a feltöltés időigényes volta miatt az a kérésem, ha valaki segítséget szeretne kérni, időben jelentkezzen. A permetezési napló feltöltéséhez szükséges az ügyfélkapus belépés ( felhasználó név és jelszó ) valamint a pontosan és hiánytalanul kitöltött papír alapú permetezési napló !

2024-ben új pályázati források jelennek majd meg,( pl. Gazdaságátadási támogatás, Kisüzemfejlesztés stb. )melynek részletei még nem ismertek.

Az elérhető pályázati ütemterv alapján folyamatosan nyílnak meg az újabb pályázati kiírások, a sokak által kérdezett kertészeti beruházások támogatása, valamint a gazdaságátadási támogatás ezen információk alapján június – júliusban várható. Részletszabályok még nem ismertek.

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Gyuris Ferenc