A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

A koronavírus járvány miatt jelenleg az ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések alapján a megszokott rendben zajlik. de továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező , emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók :

A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen általában befejeződött,  a támogatási előlegek kifizetése folyamatos. Az előzetes információk alapján az előlegek utalása még december 21-ig még lehetséges , ezután az év végi leállást követően 2021. január közepétől kezdik meg ismét a kifizetéseket.

Mivel a térségünkben sok termelőt ellenőriztek, valamint a légi felvételek felújítása , s arra alapozottan az  érintett blokkok felülvizsgálata folyamatosan zajlik , ezért az érintett gazdák kifizetése nagy valószínűséggel majd a következő évben fog megtörténni.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről , amely alapjaiban változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek végzésének a módját , a család, mint gazdálkodási egység üzemi formáit, működésük szabályait. A Törvény célja a kis- és közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági modell fejlesztése, az életképes gazdasági együttműködések létrehozásának ösztönzése, az agrárközéposztály erősödésének támogatása és mindezzel a vidéki térségek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása. A Törvény 2021. január 1-től lép hatályba.

Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s az őstermelői tevekénység fogalmát ( alapjaiban ez nem változott ), valamint az új működési formákat. Ezek a következők:

 1. Őstermelőkre vonatkozó szabályok( Ez lesz a jelenlegi egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezők köre):

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre összhangban a mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével.
Az őstermelő bevételben kiegészítő tevékenységből származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.
Az őstermelők személyi köre változatlan marad.

 1. Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban: ŐCSG) vonatkozó szabályok)
  A közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi családi gazdaság működési formák összevonásával létrejövő új működési forma bevezetése, mely szerződéssel alapul.
  Új ŐCSG alapítása :16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.
  az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem CSMT tagként nem folytathatják ugyanazt a tevékenységet, melyet az ŐCSG folytat
  Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel megegyezően.
  Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztartásban élniük.
  Az ŐCSG tagok egyikének sem szükséges mezőgazdasági tevékenységét élethivatásszerűen folytatni.
 2. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT) tervezett létrehozása:
 • Új minősítő kategória biztosítása a társasági formában működő gazdaságok számára.
 • CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenység folytatására alapított bármely gazdasági társaság, vagy szövetkezet.

Adózási szabályok változása – ebben az esetben is a fő cél az egyszerűsítés volt:

Az adó mértéke alapján négy kategória került kialakításra:

 1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás nélküli) őstermelői bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők.( kb 966 ezer Ft árbevételig) Költségelszámolási módtól függetlenül a legkisebb őstermelők adómentességét mondja ki.
 2. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti támogatás nélkül számított átalányjövedelemig( 9,66 M Ft-ig ). Ez a kategória tömörítené a korábbi nemleges nyilatkozattevőket, átalányadózókat és a 10%-os költséghányadot választókat.
 3. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az éves minimálbér tízszerese támogatás nélkül számított átalányjövedelem között. Gyakorlatilag az átalányadózás felső határát tolja ki. Azok is választhatnak átalányadózást, akiknek korábban a tételes költségelszámolást kellett választaniuk a bevételi korlát túllépése miatt.
 4. tételes költségelszámolás éves támogatások nélküli bevételtől/jövedelemtől függetlenül. Mint eddig, ezt bárki választhatja.

Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adókedvezmények összevonhatók, a felső határ a 80 M Ft árbevétel .

Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a Járulékokról szóló jogszabályok érdemben nem változtak !!!

 

Átmeneti szabályok és teendők

 

Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnik az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló.Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a most lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges. Jelenleg nekik nincs tennivalójuk

A jelenlegi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma még nem ismert, remélhetőleg januártól a rendelkezésünkre fog állni. Az adategyeztetésnek az átmeneti időszakban meghatározott határideje 2021. június 30.

A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT) egy már meglévő gazdasági társaság, vagy családi gazdaság (aki a mező és erdőgazdálkodási tevékenység szempontjából megfelel a feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma kerül bevezetésre

 

Az Adategyeztetés folyamatát az aktuális járványügyi helyzet, valamint az egyéb feladatok ütemezése miatt tervezetten kell végrehajtanunk, valószínűleg ez is időpont egyeztetés alapján fog majd történni.

A nyilvántartást végző s az adategyeztetési folyamatot végrehajtó szervezet továbbra is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lesz, melyben a Falugazdászok fognak segítséget nyújtani.
A téma terjedelme és jelentősége , valamint a Hírmondó adta lehetőségek miatt az a kérésem, hogy speciális kérdésekben keressék fel az adóügyi kérdésekben jártas szakembereket, akik egyedi eseteket figyelembe véve személyre szabott tanácsokat tudnak a témában adni

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

December 21-től a Falugazdász hálózat ügyfélfogadása szünetelni fog, ügyintézési lehetőség csak a Járásközpontban Mórahalmon, vagy az Agrárkamaránál Szegeden a Kossuth Lajos sgt. 17 alatt lehetséges, kizárólag telefonos időpont egyeztetés alapján ( 62/423-360)

 

Ez az év a járvány miatt különleges volt mindannyiunknak, az ügyintézésben többször fordulhattak elő akadályok. Az év végén én minden kedves Ügyfelemnek tisztelettel szeretném megköszönni az egész éves munkájukat, a közreműködésüket, a türelmet és a megértést, melyet tanúsítottak.

 

ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET S JÓ EGÉSZSÉGET  KÍVÁNOK

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven,

 

Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara