A falugazdász tájékoztatója

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői 2018. december 31-ig voltak  érvényesek.

A március 20 után kiállított betétlappal az igazolvány csak a kiállítás napjától lesz érvényes !

Az Egységes kérelem benyújtásának az időszakában az őstermelői igazolványok érvényesítése csak korlátozottan lesz lehetséges. Az egyéb tudnivalók az előző számokban szerepelnek.

            Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.

.A 2018-as területalapú támogatások kifizetésével kapcsolatos információk :

A 2018. évi támogatások kifizetése folyamatos, a teljes körű kifizetéseket június 30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak. Ezekkel kapcsolatosan a kifizetett, vagy a kifizetésre kerülő összegekről különböző időpontokban fognak majd határozatokat kapni , melyeket célszerű egyeztetni az egyenlegértesítőkön szereplő adatokkal.

            Elkezdődik A 2019. évi támogatások igénylése . A Támogatás benyújtásának a határideje

  1. május 15 !. A gyümölcsösöket a március 28-án ért tavaszi fagykár kárbejelentésének a határideje
    április 12 ! Az érintett termelőknek el kell készíteni a támogatási kérelmüket, a kárbejelentésre csak ezután lesz lehetőség.Kérek minden érintettet, hogy amennyiben fagykár érte a gyümölcsösüket, mihamarabb jelentkezzenek.

Lapzártáig nem jelent meg a 2019. évi Egységes kérelem rendelete, de alapjaiban nem változik a rendszer.

A támogatás rendszerét a következőkben szemléltetném:

Az alaptámogatás , melynek mértéke 144,7 Euro/ha ,az eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell rajzolni a kultúrák területnagyságát és alakját.

A zöld komponens, vagy zöldítés( mértéke 81,3 Euro /ha ):

 Feltételei:

-tárgyévben termesztett növények diverzifikálása; 10 ha szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság felett 3 növénykultúra termesztése

-állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó gyepnek feltüntetett területeket nem szabad feltörni, ez már látszódni fog az idei támogatási kérelmek fotóin.

-ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szántóterület nagysága szerint).15 ha területnagyság felett kötelezően ki kell jelölni a szántóterület 5 %-án, az elszámolható elemekről ( pihentetett terület , lucerna elszámolható lesz…lehetőség lesz az ökológiai célú másodvetésre is.)

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 évig lehet igényelni.

Termeléshez kötött támogatási jogcímek

Évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft – (300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban a következőkre:

Anyatehén ,Hízott bika, Tejhasznú tehén , Cukorrépa, Rizs, Gyümölcs ( mértéke kb 220 Euro,), Termeléshez kötött zöldség támogatására ,ipari zöldségfélék támogatására , fehérjenövények támogatására, (Szemes fehérjenövények. Szálas fehérjenövények ( lucerna )), gyümölcs ültetvények  támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé kiegészítő támogatást igényelni, melynek legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag használata a megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló vezetése.

A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő támogatásra jogosult növények körébe , a gyümölcs ültetvények esetében pedig két csoportra osztják az ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába.

A burgonya vetőgumó szükségletét a következő táblázat tartalmazza:

Burgonya gumó

méret kategória

Min. gumó
darab/hektár
Min. gumó
súly kg/hektár
25-35 mm 50 000 1 250
35-45 mm 38 000 2 000
45-60 mm 30 000 2 500
25-45 mm 44 000 1 625
35-60 mm 34 000 2 250
28-60 mm 39 333 1 916

 

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb 70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft kiegészítő támogatás igényelhető.  különbség a hektáronkénti tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha –os tőszám az extenzív kategóriába fog tartozni..

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:

Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem kitöltését kezdeni.(Saját Ügyfélkapun nem nyújthatunk segítséget a kérelem kitöltéséhez, kérem, mindenki igényeljen jelszót , a nyomtatvány nálam beszerezhető!)

Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: pontos táblarajz és területnagyság , valamint a kultúrák ismerete feltétlenül szükséges.

Termeléshez kötött jogcímek esetében :

Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok .A tavalyi évtől lehetőségem van az ENAR rendszerből a jogosult állatok ENAR számát lekérdezni, mindenképpen szükséges az utólagos ellenőrzés.,  Az állatorvosi igazolást nem kell csatolni , azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni a Kormányhivataltól.

Növény alapú jogcímek esetében meg kell adni az elvetett(ültetett) szaporítóanyag darabszámát . A vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt , vagy a fémzárjegyeket  célszerű elhozni,  de nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez !

Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények paramétereinek az ismerete szükséges ( db szám , a korra, tőszámbeállottságra,  vonatkozó igazolás később kerül kiállításra)

            A támogatás igénylése ütemezés alapján történik. Az előző évben megszokottak alapján ezúton kérek mindenkit, hogy időpont egyeztetésre jelentkezzenek. A tavalyi gyakorlat alapján szeretném elkerülni a hosszabb várakozást ,nagyjából fél órás beosztásokkal előre megbeszélnénk az adott napon belül is az óra-percet.

FONTOS dokumentumok: Jelszó, és őstermelői igazolvány. Ha a meghatalmazás él, akkor az nem szükséges, de az őstermelői igazolvány ( Kamarai kártya) nélkül nem tudjuk elkészíteni a kérelmet.

 

A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a leghatározottabban kiáll az agrártámogatások megvédése mellett, egy Petíciót kívánnak benyújtani a Bizottságnál, melynek célja , hogy a támogatásokat továbbra is a gazdák kapják meg.

Ha Ön is egyetért ezzel a céllal, a Falugazdász irodában az aláírásával támogathatja a Petíciót..

 Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara