Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos tudnivalók

 Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban , vagy ha a termőföld területek vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak , a tudnivalók az előző számokban szerepelnek.

            A 2018. évi támogatási kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók

A kérelmek módosítására, valamint a másodvetések bejelentésére úgy, mint az előző években a másodvetés időpontjától számított 15 napon belül kell, de legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig lesz lehetőség. . A módosításhoz mindenképpen hozzák el a jelszót. A másodvetés bejelentéséhez több információ megadása szükséges: kultúra megnevezése, területnagyság , parcellarajz, főnövény vetési és betakarítási ideje, másodvetés  vetési ideje. Új elemmel bővül az adatszolgáltatás köre: a másodvetés betakarítási idejét is majd be kell jelenteni.

A termeléshez kötött zöldségtámogatást igénylő gazdák esetében , ahol a másodvetés után kérjük a kiegészítő támogatást , a másodvetés bejelentésének július 15-ig meg kell történnie.

A termeléshez kötött növényalapú ( zöldség ,  pillangós szálas növények (lucerna )) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető , az érintett gazdákat kérem , érdeklődjenek.

A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő gazdáknak a tavalyi évhez hasonlóan a NÉBIH Földművelésügyi Osztálya  a Hatósági Bizonyítványt állít ki , mely igazolja az adott gyümölcsös kiegészítő támogatásra való jogosultságát. Ehhez egy helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell kitöltenünk az érintett termelőkkel. Amennyiben ügyintézés szükséges, úgy az érintett termelőket keresni fogom, illetve érdeklődjenek július végén.

Amennyiben a termelőt elemi kár éri( jégeső , viharkár…) és a Kárenyhítési Rendszer tagja, úgy a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül a káreseményt be kell jelenteni az MVH elektronikus felületén. A 15 napos határidő jogvesztő !

Egyéb részletekről kérem, a helyszínen érdeklődjenek.

Az Agrárkamarai tagdíjbevallás elkészítésével kapcsolatos tudnivalók:

A  tagdíjbevallás késedelmes benyújtásának a határideje július 15.

Július 1-től 15-ig ha késedelmesen készítjük el a tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő szankciót fognak alkalmazni.

A tagdíjbevallás elkészítéséhez az előző évi árbevételre , valamint a támogatások összegére lesz szükség ( ADÓBEVALLÁSON MINDEN ADAT SZEREPEL !!!  lehetőség szerint ezt hozzák magukkal !)

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikus úton lesz elkészíthető a NAK honlapján megtalálható felületen.

A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.

Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.

Azok a termelők , akik az előző évben a 600.000 Ft alatti kategóriába kerültek , s a tavalyi árbevételük most sem haladta meg a 600.000 Ft-ot, névre szóló csekket kapnak , melyet június 30-ig be kell fizetni a postán. Más tennivalójuk nincs.

A nyár folyamán többször leszek majd szabadságon , ezekben az időszakokban az ügyintézési lehetőség Szegeden az NAK központjában ( Kossuth Lajos sgt. 17. ) lesz lehetséges.

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara