A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Forráskúti Polgármesteri Hivatal

6793 Forráskút, Fő utca 74.

jegyző: dr. Kapás Anita

honlap:www.forraskut.hu

A Hivatal Alapító Okirata

Forráskúti Margarét Óvoda

6793 Forráskút, Dózsa György utca 10.

Óvodavezető: Fodorné Szántó Ágota

honlap: www.forraskut.hu

Az Óvoda Alapító Okirata