A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Aki ezt még nem tette meg, vagy még hiányoztak a számlák, a beszerzés után kérem, keressenek. Várhatóan szeptember végétől adategyeztetésre felszólító levél fog érkezni az ügyfélkapura (vagy a kérelmet benyújtó falugazdász ügyfélkapujára) azoknak a termelőknek, akik még nem töltötték fel a hiányzó számla adatokat.

            Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A kukorica esetleges aszálykárának a bejelentésére az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség , de legkésőbb szeptember 30-ig. Az a kérésem, hogy aki tagja a kárenyhítési rendszernek, és szeretné bejelenteni a káreseményt, ezt mihamarabb jelezze.

            Az eddigi gyakorlattól eltérően a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerben résztvevő gazdák a kárenyhítési hozzájárulás utalásáról szóló Határozatot a saját ügyfélkapujukra kapták meg !!!

Kérek mindenkit, amennyiben van ügyfélkapujuk, nézzék meg az üzeneteiket, mert a kárenyhítési támogatás igénylésének feltétele a hozzájárulás szeptember 15-ig történő beérkezése. Ha nem olvasták az üzeneteiket , egy hónap után ez az értesítés ki fog törlődni, s a levél kézbesítettnek minősül. Ha nem érkezik be hozzájárulás összege , adók módjára behajtható tartozásnak minősül, de ebben az évben nem lesz jogosult a kárenyhítési juttatásra !

2021-es évtől emelkedtek a kárenyhítési hozzájárulás díjai: szántóföldi kultúrákra 1500 Ft/ha, zöldség, szőlő és gyümölcs kultúrákra 4500 Ft/ha.

Arra kérek minden érintettet, hogy ha nem olvasták el az Ügyfélkapujukra érkezett üzenetet, akkor hívják a Magyar Államkincstár 62/814-900-as telefonszámát, s kérjenek tájékoztatást , vagy a 2021-es egységes kérelem adatai alapján a fizetendő összeg kiszámolható. A bankszámlaszám, ahová az utalást teljesíteni kell : Magyar Államkincstár 10032000-01220191-51900001, a Közlemény rovatba írják be: „Kárenyhítési hozzájárulás befizetése” és írják oda a regisztrációs számjukat.

            Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az első kaszálást július 1-ig el kellett végezni, s a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kellett jelenteni.

Az Őstermelők Családi Gazdaságának adategyeztetésével kapcsolatos információk.

Mint ismeretes , az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnt az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelnek az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerültek. Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján megtalálható , vagy nálam beszerezhető . Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt. Az adategyeztetés határideje egyenlőre szeptember 30 lesz !. A szükséges dokumentumok: Személyes okmányok bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két tanú aláírásával hitelesítve, Anyakönyvi kivonatok, a használt földterületek adatait alátámasztó dokumentumok ( Földhasználati lap, tulajdoni lap, egyéb dokumentumok ). Az adatrögzítés során fel kell tölteni a használt földterületek adatait ( Használat jogcíme, település, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág ) , az állattartási hely adatait, valamint az értékesíteni kívánt növényi és állati termékeket. A jogszabály az előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad arra, hogy kultúránként összesített területnagysággal tüntessük fel a termesztett növényeinket. Az a kérésem, hogy ezekkel az információkkal felkészülve jelentkezzenek az adategyeztetésre.

Az előzetes tapasztalatok alapján az adatrögzítés őstermelőnként kb. 40 perc , Családi gazdaságonként legalább egy- másfél órát vesz igénybe , ezért ez a folyamat is előzetes időpont egyeztetés alapján fog zajlani. Kérem, mielőtt jönnének, keressenek.

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek információkat , kitöltött nyomtatványokat.

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is ( idei évben , és 2022-ben is meg fog nyílni a Mezőgazdasági Kisüzemek fejlesztése , gazdaságonként 15.000 Euro támogatási összegre lehet pályázni ! ) Az érdeklődők kérem, egyeztessenek a Szaktanácsadókkal, pályázatírókkal

 

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara