Tisztelt Termelők !

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

A másodvetésű növények ültetését, vetését szeptember 30-ig lehetett bejelenteni. A tavalyi évhez hasonlóan az ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a másodvetésű növények betakarítási idejének a bejelentését is.

A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a parlagfű és egyéb gyomos területek ellenőrzése a fagyokig folyamatos, kérek mindenkit ennek figyelembe vételére, mert adott esetben a parlagfüves területek következménye lehet a teljes támogatási összeg megvonása.

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez kötött kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 2021-es évre is gazdálkodási naplót kell vezetni, mely az Internetről is letölthető, de nálam is beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez képest nem változott. Ezek ellenőrzése októbertől várható.

A tavaszi fagykárt, aszálykárt, jégverést szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést , november 1 és 30 között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet. Ehhez a szükséges információ a korábbi évekhez hasonlóan a károsodott kultúrából az idei évi termésmennyiségi adatok, valamint a Kormányhivatal igazolása az adott kultúrában a kár mértékéről.

A kárenyhítési támogatás igénylése a két településen mintegy 130 termelőt érint, az a kérésem, hogy az ügyintézéshez kérjenek időpontot.

Az Őstermelők Családi Gazdaságának adategyeztetésével kapcsolatos információk.

            Mint ismeretes , az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnt az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelnek az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerültek. Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján megtalálható , vagy nálam beszerezhető . Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt. Az adategyeztetés határideje módosult, a határidő 2022 január 1 !. A szükséges dokumentumok: Személyes okmányok , Anyakönyvi kivonatok bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két tanú aláírásával hitelesítve,  a használt földterületek adatait alátámasztó dokumentumok ( Földhasználati lap, tulajdoni lap, egyéb dokumentumok ). Az adatrögzítés során fel kell tölteni a használt földterületek adatait ( Használat jogcíme, település, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág ) , az állattartási hely adatait, valamint az értékesíteni kívánt növényi és állati termékeket. A jogszabály az előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad arra, hogy kultúránként összesített területnagysággal tüntessük fel a termesztett növényeinket. Az a kérésem, hogy ezekkel az információkkal felkészülve jelentkezzenek az adategyeztetésre.

Az a kérésem, hogy akik még nem adták le a szerződéseiket,  keressenek. November 1-től a Kárenyhítési támogatás benyújtása, az adategyeztetések , valamint a beérkezett szerződések feldolgozása miatt kevesebb időm lesz a szerződések átvételéhez kapcsolódó segítségnyújtásra.

Az Agrárkamarai tagdíjbevallással és tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:

Az Alapszabály módosítása következtében a tagdíjfizetés 2021-es évben  október 15 és november 30 között lesz lehetséges, a tagdíjsávok nem változnak.

A tagdíj alapja az előző évek gyakorlatától eltérően a 2019-es év lesz, tehát a 2019-es év árbevétele alapján kell majd a tagdíjat fizetni. Minden érintett tag megkapta az értesítő levelet. Azok a termelők, akiknek a 2019-es évi árbevételük 600.000 Ft alatt volt, a 2.000 Ft-os csekket kell befizetni.

600.000 Ft feletti árbevétel esetén az értesítő levélben leírtak alapján Kamara elkészíti a tagdíjbevallást, melyet a NAK honlapján az E-Irodában lehet jóváhagyni, valamint a megadott számlaszámra kell utalni október 31-ig a megfelelő tagdíj összeget ( Jellemzően a 600.000 Ft és a 10.000.000 Ft árbevétel sávba eső termelőknek 5.000 Ft ). Az október 31-ig befizetett összeg esetében a tagdíjbevallás automatikusan jóváhagyottnak fog minősülni. A 2021. évi tagdíj megfizetésének határideje: 2021. november 30. A tagdíj rendezhető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlájára történő banki átutalással; ebben az esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tag kamarai nyilvántartási számát, továbbá adószámát/adóazonosító jelét

A járványügyi információkat figyelembe véve az irodákban ismét kötelező lesz a maszk használata. A hosszabb várakozási idő, valamint a személyes kontaktus minimalizálása érdekében az a kérésem, mielőtt jönnének, előtte időpont egyeztetésre jelentkezzenek.

Minőségbiztosítási okokból a személyes ügyintézés elektronikus dokumentálása ezentúl a banki tranzakciókhoz hasonlóan sms alapon fog működni, ezért az a kérésem, hogy a személyes ügyintézéshez hozzák el a mobiltelefonjaikat.

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek információkat , kitöltött nyomtatványokat.

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is ( idei évben , és 2022-ben is meg fog nyílni a Mezőgazdasági Kisüzemek fejlesztése , gazdaságonként 15.000 Euro támogatási összegre lehet pályázni ! ) Az érdeklődők kérem, egyeztessenek a Szaktanácsadókkal, pályázatírókkal

 

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara