A falugazdász tájékoztatója

 

Tisztelt Termelők !

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel:

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Június 9-ig van lehetőség a 2022. évi egységes kérelem szankciómentes módosítására. Június 9 után már  csak olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azt érintett termelőket keresni fogom. A határidő 2022.június 21.

A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni. Amennyiben az ellenőrzést é fogom végezni, az érintett termelőket keresni fogom, várhatóan július végén, illetve augusztus végén.

            Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség

            A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás igénylése a tavalyi évtől csak elektronikusan igényelhető. Ez a támogatási jogcím nem része az Egységes Kérelemnek, ezért a meghatalmazások erre nem érvényesek. Az a kérésem, hogy a támogatás igénylésére a jelszót is hozzák magukkal. A szükséges egyéb dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló számla, vetőmag minősítő bizonyítvány, vetőmag címke. A kérelem benyújtása augusztus 5-ig lehetséges.

            Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

            Az Agrárkamarai választás május 20-án rendben lezajlott, a delegált tagok az elkövetkező öt évre megkapták a felhatalmazást . A következőkben meg fognak alakulni a tisztségviselők, és a különféle kamarai osztályok, melyek a mindennapi működéshez szükségesek.

Ezek az információk az önök munkájára nem, vagy csak közvetetten lesznek hatással.

Minden megjelent személynek tisztelettel köszönöm a részvételt.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, melyek az ügyfélfogadás idejét érinteni fogják. Kérem, figyeljék az irodáknál a kiírásokat.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu ,  a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara