Tisztelt Termelők !

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődött , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Ez az átalakulás feladatokat ad az agrártámogatásokkal kapcsolatosan a nyári időszakra is.

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Június 9. után már  csak olyan módosítások végezhetők a kérelmünkben, melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.

Június 9-e után elkezdődik az ellenőrzési időszak, mely a Területi Monitoring Rendszer ( TMR ) keretein belül a műholdas ellenőrzések adatait összeveti a helyszíni ellenőrzések megállapításaival, s ezen információk alapján az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Az érintett termelők értesítést fognak kapni az esetleges hiánypótlásokról.

A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni. Az érintett termelőket az ellenőrzéssel kapcsolatos tennivalókkal keresni fogom, várhatóan július végén, illetve augusztus végén.

            Az előző évektől eltérően a másodvetésű növények bejelentésére az Egységes Kérelem benyújtásakor volt lehetőség, a tényleges másodvetés időpontját a vetés / ültetés után 15 nappal kell bejelenteni.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség

            A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás igénylése a csak elektronikusan igényelhető. Ez a támogatási jogcím nem része az Egységes Kérelemnek, ezért a meghatalmazások erre nem érvényesek. Az a kérésem, hogy a támogatás igénylésére a jelszót is hozzák magukkal. A szükséges egyéb dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló számla, vetőmag minősítő bizonyítvány, vetőmag címke. A kérelem benyújtása augusztus 5-ig lehetséges.

            A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talajelőkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kell majd vezetni. Ez az Agrárkamara honlapjáról letölthető .

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

            Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NÉBIH felületéről elérhető. Többszörös módosítás után a NÉBIH tájékoztatása szerint július 20 után megszemélyesített formában minden érintett megnyithatja a naplót, s lehetőség nyílik a napra kész vezetésre.

A Gazdálkodási naplóba integráltan kerül elhelyezésre az Elektronikus permetezési napló, melynek vezetése a 10 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkező termelők esetében a szántón végzett rovarölő szeres kezeléseket 24 órán belül kell rögzíteni, minden egyéb kezelést az évi rendszeres papír alapú naplóvezetést követően 2024 január 32-ig kell feltölteni ugyanebbe a rendszerbe.

Kamarai Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:

2022 őszén a NAK Országos Küldöttgyűlése döntött a tagdíjrendszer átalakításáról. 2023-tól az árbevételük alapján fizető tagok esetében a korábbi „sávos” számítási módszertan helyett egy arányosabb teherviselést jelentő, lineáris, a gazdasági teljesítményt lekövető rendszer lép életbe. Az új számítás alapján a minimum tagdíj az előző évi bruttó havi átlagkereset 1%-a lesz, ezer Ft-ra kerekítve (ez 2023-ban 5.000 Ft), az új maximum tagdíj pedig az előző évi bruttó havi átlagkereset négyszerese, 50 ezer Ft-ra kerekítve (ez 2023-ban 2.050.000 Ft). A minimum és a maximum tagdíj között a tagok egyöntetűen éves árbevételük 1,9 ezrelékét fizetik éves tagdíjként. Ennek köszönhetően már nem fordulhat elő például az, hogy ha valamely tag árbevétele akár 1 Ft-tal is átlépi a III. tagdíjsáv felső határát (az 50 millió Ft-ot), akkor éves tagdíja az 5-szörösére, 30 ezer Ft helyett 150 ezer Ft-ra nő.

A 2023. évi tagdíj megfizetésének határideje július 14, melyet utalással, bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

Bővebb információk a kiértesítő levelekben szerepelnek, melyet már megkaptak, vagy a napokban meg fognak majd kapni.

A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, ennek időpontjai aktuálisan az irodákhoz ki lesznek írva.

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara