A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

A koronavírus járvány miatt a Kormányzati intézkedésekkel összhangban a járványügyi intézkedések enyhítésére került sor . Ennek értelmében július 1-től előzetes időpont egyeztetés alapján lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra.

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Június 9-ig volt lehetőség a 2021. évi egységes kérelem szankciómentes módosítására. Június 9 után már  csak olyan módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Aki ezt még nem tette meg, vagy még hiányoztak a számlák, a beszerzés után kérem, keressenek.

A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni. Amennyiben az ellenőrzést én fogom végezni, az érintett termelőket keresni fogom, várhatóan július végén, illetve augusztus végén.

            Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség

            A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás igénylése a tavalyi évtől eltérően csak elektronikusan igényelhető. Ez a támogatási jogcím nem része az Egységes Kérelemnek, ezért a meghatalmazások erre nem érvényesek. Az a kérésem, hogy a támogatás igénylésére a jelszót is hozzák magukkal. A szükséges egyéb dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló számla, vetőmag minősítő bizonyítvány, vetőmag címke. A kérelem benyújtása augusztus 5-ig lehetséges.

            Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

 

Az Őstermelők Családi Gazdaságának adategyeztetésével kapcsolatos információk.

            Mint ismeretes , az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnt az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelnek az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerültek. Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján megtalálható , vagy nálam beszerezhető . Az adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt. Az adategyeztetés határideje az előző számokban megemlített okok miatt szeptember 30 lesz !. A szükséges dokumentumok: Személyes okmányok bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két tanú aláírásával hitelesítve, Anyakönyvi kivonatok, a használt földterületek adatait alátámasztó dokumentumok ( Földhasználati lap, tulajdoni lap, egyéb dokumentumok ). Az adatrögzítés során fel kell tölteni a használt földterületek adatait ( Használat jogcíme, település, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág ) , az állattartási hely adatait, valamint az értékesíteni kívánt növényi és állati termékeket. A jogszabály az előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad arra, hogy kultúránként összesített területnagysággal tüntessük fel a termesztett növényeinket. Az a kérésem, hogy ezekkel az információkkal felkészülve jelentkezzenek az adategyeztetésre.

Az előzetes tapasztalatok alapján az adatrögzítés őstermelőnként kb. 40 perc , Családi gazdaságonként legalább egy- másfél órát vesz igénybe , ezért ez a folyamat is előzetes időpont egyeztetés alapján fog zajlani. Kérem, mielőtt jönnének, keressenek.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek információkat , kitöltött nyomtatványokat.

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu ,  a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, kérem, figyeljék a kiírásokat.

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara