Tisztelt Termelők !

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még a helyszíni ellenőrzés.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló értesítés , ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun keresztül érkezik ! Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz.

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támogatások, a Natura 2000 gyepterületekre igényelt kiegészítő támogatások, valamint a  esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  2023 januárjában is tart . Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

            2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés . Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. Az új támogatási jogcímek már január közepétől elindulnak, ezekhez mindenképpen szükséges az új meghatalmazás megléte. Ennek elkészítéséhez keressék elő a MÁK-tól ( korábbi MVH) kapott jelszót.

Az új meghatalmazások megkötését január 20-tól szeretném elkezdeni, amelyet a kampánymunkákhoz hasonlóan időpontbeosztással szeretnék gördülékennyé tenni. Január 20 után kérem , érdeklődjenek, illetve sms.-ben értesítéssel leszek

            2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/hektár , minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás . Ismert elemeket tartalmaz, melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ ) feltételeit már eddig is betartottuk, néhány új, de jelentős elemet fog tartalmazni. Ezek a következők :

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján: Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, akik a fenti országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazdaságukban állandó gyepterületet

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, valamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok

3; HMKÁ 3 – A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból : Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági határozattal elrendelve.

4; HMKÁ 4 – Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások hozzájárulnak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének megőrzéséhez, mely közös érdek. Nem juttatható ki műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer a felszíni vizek,vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban

5; HMKÁ 5 – Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembevéve a lejtőmeredekséget is : 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények – beleértve a kukoricát és a napraforgót is – termesztése, valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesztése tilos

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban : Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,

  • őszi kultúra vetésével vagy
  • a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó : A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomon követhető.

8; HMKÁ 8 – Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. A januári számban ezt részletesebben ki fogom emelni Ez önkéntesen választható elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket vállalni . Összege kb.81 Euro/ hektár . Vállalás esetén a gazdaság egészére nézve gazdálkodási naplót kell vezetni.

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra.

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár.

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

            Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény esetén a rendelkezésemre álló tájékoztató előadások , információk anyagait elektronikus úton el tudom küldeni a megadott e-mail címükre.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

2023-ban várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékossági intézkedések miatt megváltozott : változatlan időpontban ( Kedd 8.00-16.00 ; Szerda 8.00 – 16.00 ; Csütörtök értekezlet, ügyintézés esetén 13.00 – 16.00 egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési Házban lesz megtartva. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő takarékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara