Tisztelt Termelők !

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött, az adminisztratív ellenőrzések folyamatosak. Az esetleges hiánypótlásokról , egyéb tennivalókról szóló értesítés ügyfélkapun keresztül fog érkezni, kérem , ezt figyeljék heti rendszerességgel.

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támogatások, a Natura 2000 gyepterületekre igényelt kiegészítő támogatások  esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  2023 januárjában is tart . Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

Gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos információk

A 2022-es évben többször változott a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke, a változásokat az alábbiakban foglalnám össze:

Hatósági áras gázolaj vásárlása esetén :

A számla keltének időszaka Fajtakód Visszaigényelhető adómérték Ft/l
2022.01.01 – 2022.02.27. 016 90,487 Ft/liter
2022.02.28. – 2022.03.09. 088 86,357 Ft/liter
2022.03.10 – 2022.12.05 088 69,987Ft/liter
2022.12.06 – 016 90,487 Ft/liter

Piaci áras gázolaj vásárlása esetén a fajtakód egész évben 016, a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke 90,487 Ft/liter. Az alaki tudnivalókra az ÁNYK figyelmeztető üzenetet jelez.

2023 Január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus közigazgatási ügyintézés . Ennek keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. Az új támogatási jogcímek már január közepétől elindulnak, ezekhez mindenképpen szükséges az új meghatalmazás megléte. Ennek elkészítéséhez hozzák magukkal az érvényes e-mail címüket és  a MÁK-tól ( korábbi MVH) kapott jelszót.

Az új meghatalmazások megkötését annak időigényes volta miatt február 6-tól elkezdtem, s a támogatások igénylésének kezdetéig szeretném mindenkinek elkészíteni . A kampánymunkákhoz hasonlóan időpontbeosztással szeretném gördülékennyé tenni. Kérek mindenkit, hogy egyeztetés céljából keressenek.

Elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos információk

  1. január 1-jétől fontos változás lép életbe a növényvédő szeres kezelések rögzítésében. Az elektronikus permetezési naplót a NÉBIH felületén kell vezetni az alábbiak szerint:

10 hektár alatti összterületen gazdálkodóknak év közben papír alapon kell vezetni, s 2024 január 31-ig az összes kezelést elektronikusan fel kell tölteni a NÉBIH elektronikus rendszerébe .

10 hektár fölötti összterülettel rendelkező gazdáknak a rovarölő szeres kezelést napra készen kell vezetni,s 24 órán belül fel kell tölteni . A nem naprakész vezetésre kötelezett kezeléseket papír alapon kell vezetni, s éves összesítésben 2024 január 31-ig kell a NÉBIH rendszerébe rögzíteni.

            2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/hektár , minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz a kondicionalitás . Ismert elemeket tartalmaz, melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ ) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK)feltételeit már eddig is betartottuk, néhány új, de jelentős elemet fog tartalmazni. Ezek a következők :

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján: Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, akik a fenti országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazdaságukban állandó gyepterületet

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, valamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok

3; HMKÁ 3 – A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból : Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági határozattal elrendelve.

4; HMKÁ 4 – Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások hozzájárulnak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének megőrzéséhez, mely közös érdek. Nem juttatható ki műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer a felszíni vizek,vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban

5; HMKÁ 5 – Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembevéve a lejtőmeredekséget is : 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények – beleértve a kukoricát és a napraforgót is – termesztése, valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesztése tilos

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban : Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,

  • őszi kultúra vetésével vagy
  • a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó : A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomon követhető.

8; HMKÁ 8 – Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti részre 40 Euro/hektár.

10 Hektár alatti gazdaságok esetében az alaptámogatásból, valamint az újraelosztási támogatásból származó összegek alapján , ha nem kívánnak gazdálkodási naplót vezetni, a támogatás összege az előző évekhez képest érdemben nem fog változni. 10 hektár feletti gazdaságméret esetén célszerű átgondolni az önkéntes elemek vállalását is

Új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. A márciusi számban ezt részletesebben ki fogom emelni Ez önkéntesen választható elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket vállalni . Összege kb.81 Euro/ hektár . Vállalás esetén a gazdaság egészére nézve gazdálkodási naplót kell vezetni, s a vállalt feltételeket be kell tartani

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások. Egy fontos elem, hogy a termeléshez kötött növényalapú támogatások esetében a víz-keretirányelv egyes elemeinek végrehajtását illetően meg kell felelni az öntözési célú vízkivételre vonatkozó engedélyezési eljárások szabályainak (azaz vízjogi engedéllyel kell jelen állás szerint rendelkezni ) !!!

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra. Új elemként jelenik meg, hogy szakmai végzettséggel kell rendelkezni, vagy legalább két éves mezőgazdasági gyakorlattal.

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás, és a mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás is.

            Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tájékoztató előadásokat fogok tartani 2023 március második felében. Igény esetén a rendelkezésemre álló tájékoztató előadások , információk , rendelet tervezetek anyagait elektronikus úton el tudom küldeni a megadott e-mail címükre.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal

2023-ban várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékossági intézkedések miatt megváltozott : változatlan időpontban ( Kedd 8.00-16.00 ; Szerda 8.00 – 16.00 ; Csütörtök értekezlet, ügyintézés esetén 13.00 – 16.00 egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési Házban lesz megtartva. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő takarékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara