A falugazdász tájékoztatója

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2017 , 2018 , és 2019-re érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2019. december 31-ig voltak  érvényesek. A hatályosság  kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található  A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz érvényes.

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság  kezdete 2017. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak , a 2020 és 2021 –re érvényes betétlapok kiállítása ügyében keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó mezőjében találják meg:

„5. pont – Az igazolvány HATÁLYA ! ! !”

 

Új őstermelői igazolvány igénylése esetén a szükséges dokumentumok: személyi igazolvány , lakcímkártya , adóazonosító jel . Ezek az igazoló iratok eredetiben szükségesek , ugyanis digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni a NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt földterületekről szóló, az őstermelői tevékenységet megalapozó dokumentum. ( földhasználati lap , magánokirat stb.)

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyítva:

            Minden , az ügyintézés során keletkezett iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem , hogy az ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást lehet elfogadnunk.( ezt is csatolnunk kell )

            Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal.

            Az őstermelői igazolvánnyal, az őstermelői státusszal , a családi mezőgazdasági vállalkozás , mint jogi formával kapcsolatosan a 2021-es évtől változások várhatók. Ennek a tárgyalási szakasza jelenleg is tart, érdemi információt a Parlament döntése után tudunk majd közölni.

Az SZJA , az ÁFA és a Járulékfizetés szempontjából a 2020-as évre történtek változások , kérem a szükséges információk beszerzése érdekében keressék fel az illetékes szakembereket.

A 2019-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk :

A 2019. évi támogatási előlegek első körös kifizetése folyamatos  azon gazdálkodók esetében , ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról  nincs információnk. A második körös kifizetés várhatóan január végétől indul majd el.

            A 2020. évi támogatások igénylése várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2020.március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása. Az érintett juhtenyésztő gazdákat kérem , vegyék fel a kapcsolatot az instruktorral.

            Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú támogatást , vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igénybe,s ha a támogatási rendelet előírja , monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük. )

Részletek később várhatók.

             A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2019 január 1 és a 2019 december 31 között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  2020 március 31-ig kell elkészíteni.

A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 2019. évi területalapú támogatási kérelemben található meg a nyilatkozatok után , a térképek előtt a hibaüzenetek között , a következő formátumban :

 

Az érintett gazdálkodókat kérem , hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

            Sok kérdés érkezik a 2018 december 31 előtt engedély nélkül létesített kutak legalizálásával , bejelentésével kapcsolatosan. Mint ismeretes , a hosszú ideje húzódó , s az EU által is meghatározott moratórium a  2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása ügyintézésével kapcsolatosan 2020 december 31 –ével le fog járni. Tehát az idei évben kérelmezni kell az így létesült kutakkal kapcsolatosan a fennmaradási engedélyt az illetékes hatóságnál…

A konkrét tennivalókról , eljárásrendről , fizetendő költségekről stb még nincsenek konkrét információk, amint ezek birtokában leszünk, mindenféle fórumon a lehető legtöbb tájékoztatást próbáljuk majd nyújtani Önök felé. Elérhető és hasznos információk találhatók  a nak.hu és a vizek.gov.hu honlapon

 

Az Agrár-közigazgatás szempontjából fontos hivatalok elérhetőségei a következők:

Az MVH új neve és címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.

Telefon: 62/814-900

A Földművelésügyi Osztály címe

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/680-785

A Növény és Talajvédelmi Szolgálat ( Növényvédő Állomás ) címe :

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/681-080

 

A családi gazdaságok ügyintézésében változás történt, 2020. január 1-től az illetékes hatóság a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara !

Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei falugazdásznál lesz lehetőség. Új nyomtatványok vannak, a nak.hu, vagy a nebih.gov.hu honlapjáról letölthetőek, vagy nálam is beszerezhetőek. Az eljárás illetéke nem változott , új családi gazdaság alapítása 3.000 Ft , illetékbélyeg formájában kell leróni , a módosítás illetékmentes.

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara