Tisztelt Termelők !

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

            A 2023-as területalapú támogatások ellenőrzési időszaka általában befejeződött. Az esetleges kérdéses területek esetében lehetséges még a helyszíni ellenőrzés, mely a Területi Monitoring Rendszer ( TMR ) keretein belül a műholdas ellenőrzések adatait összeveti a helyszíni ellenőrzések megállapításaival, s ezen információk alapján az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket.. Kérem, figyelmesen olvassák el az ellenőrzésre felszólító levél tartalmát, mert a pontos feladat leírását az tartalmazza. Ebben az időszakban várhatóak a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek és a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kiküldése is, melyre észrevételt lehet tenni 8, illetve 15 napon belül . Szükség esetén keressenek.

Elkezdődött a 2023. évi Egységes kérelmek támogatási előlegeinek a kifizetése, mely az előzetes információk alapján december 15-ig folyamatosan zajlik. Erről értesítést kapnak majd az ügyfélkapujukra. Az ellenőrzéssel érintett gazdák esetében az előleg kifizetése csúszhat. A teljes támogatási összeget 2024.június 30-ig kell az Államkincstárnak kifizetnie.

            A másodvetésű növények bejelentésére az Egységes Kérelem benyújtásakor volt lehetőség, a tényleges másodvetés időpontját a vetés / ültetés után 15 nappal lehetett bejelenteni. A másodvetésű növények esetében a betakarítás , beforgatás tényét is be kell jelenteni.

2024-es évben a 10 hektár feletti szántóval rendelkező gazdaságok esetében kötelezően legalább a területek 4 %-át pihentetni kell. Ezzel a ténnyel kérem, hogy a következő évi vetésszerkezet összeállításánál számoljanak.

A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talaj előkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kell vezetni. Ez az Agrárkamara honlapjáról letölthető .

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az első kaszálást július 1-ig el kell végezni, s a tervezett kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

            Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NÉBIH felületéről elérhető. Többszörös módosítás után a NÉBIH tájékoztatása szerint minden érintett megnyithatja a naplót, s lehetőség nyílik a napra kész vezetésre.

A Gazdálkodási naplóba integráltan kerül elhelyezésre az Elektronikus permetezési napló, melynek vezetése a 10 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkező termelők esetében a szántón végzett rovarölő szeres kezeléseket 24 órán belül kell rögzíteni, minden egyéb kezelést az évi rendszeres papír alapú naplóvezetést követően 2024 január 31-ig kell feltölteni ugyanebbe a rendszerbe.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Gyuris Ferenc

 

MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON KÍVÁNOK ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET