Tisztelt Termelők !

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődött , melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Ez az átalakulás feladatokat ad az agrártámogatásokkal kapcsolatosan a nyári időszakra is.

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Elkezdődött a 2023. évi Egységes kérelem ellenőrzési időszaka, mely a Területi Monitoring Rendszer ( TMR ) keretein belül a műholdas ellenőrzések adatait összeveti a helyszíni ellenőrzések megállapításaival, s ezen információk alapján az Ügyfélkapura fogják kapni az érintettek az adategyeztetésre felszólító végzést megkapni. Ebben a végzésben személyesen fogják leírni a feltárt probléma okát, valamint a javítás lehetőségét. Az a kérésem, hogy legalább heti rendszerességgel figyeljék az Ügyfélkapujukat és a megadott e-mail címüket. Lapzártakor a TMR ellenőrzéseknek egy olyan szakasza zajlik, melyben az érintett termelő feladata georeferált fotó elkészítése a megjelölt területen. Kérem, figyelmesen olvassák el az ellenőrzésre felszólító levél tartalmát, mert a pontos feladat leírását az tartalmazza. Szükség esetén keressenek.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény ,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Az érintett termelők értesítést fognak kapni az esetleges hiánypótlásokról.

            Az előző évektől eltérően a másodvetésű növények bejelentésére az Egységes Kérelem benyújtásakor volt lehetőség, a tényleges másodvetés időpontját a vetés / ültetés után 15 nappal kell bejelenteni.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig van lehetőség

2023 szeptember 15-ig kell átutalni a Kárenyhítési Alapba a Kárenyhítési hozzájárulás összegét. A pontos összeget, valamint a bankszámlaszámot minden érintett termelő Ügyfélkapunk keresztül megkapta. A kérésem, hogy ezt az összeget a határidőre utalják át, mert a kárenyhítési támogatások kifizetésének feltétele a Hozzájárulás határidőben történő megfizetése.

            A térségünket szélerózió érzékeny területté minősítették, emiatt a támogatás igénylésének szempontjából több új feltétel is bevezetésre került. Egyik legfontosabb elem, hogy a nyári betakarítású növények betakarítás utáni tarlóállapotát meg kell őrizni a következő évi növénykultúra talajelőkészítési munkálatainak kezdéséig, a másik, hogy a főbb munkafolyamatokról gazdálkodási naplót kell majd vezetni. Ez az Agrárkamara honlapjáról letölthető .

Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es területté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

            Az Agrárökológiai Programban részt vevő gazdáknak elektronikus gazdálkodási naplót kell vezetni, mely a NÉBIH felületéről elérhető. Többszörös módosítás után a NÉBIH tájékoztatása szerint minden érintett megnyithatja a naplót, s lehetőség nyílik a napra kész vezetésre.

A Gazdálkodási naplóba integráltan kerül elhelyezésre az Elektronikus permetezési napló, melynek vezetése a 10 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkező termelők esetében a szántón végzett rovarölő szeres kezeléseket 24 órán belül kell rögzíteni, minden egyéb kezelést az évi rendszeres papír alapú naplóvezetést követően 2024 január 31-ig kell feltölteni ugyanebbe a rendszerbe.

            Zsombón a kizárólag mezőgazdasági hasznosítású belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatosan az igazolások kiállítása tavalyihoz hasonló: Kérelmet kell benyújtani a Falugazdászhoz, majd helyszíni szemle keretében ellenőrzésre kerül a mezőgazdasági hasznosítás ténye, s ezáltal lesz leigazolva a mezőgazdasági célú hasznosítás. Az érintett termelők kérem, jelentkezzenek.

A nyári időszakban többször leszünk majd szabadságon, ennek időpontjai aktuálisan az irodákhoz ki lesznek írva.

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu ,  a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

 

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara