A falugazdász tájékoztatója.

Tisztelt Termelők !

Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, azaz a területalapú támogatás időszaka, az április aktualitásokban főleg erről szeretnék beszélni.

            Az őstermelői jogviszonnyal és az Őstermelők Családi Gazdaságával kapcsolatos tudnivalók

Ezek az információk az előző számokban szerepelnek, az Egységes kérelem benyújtási határideje miatt május 16-ig csak Szegeden lesz lehetőség ügyintézésre, előzetes időpont egyeztetés alapján. Szíves megértésüket kérem.!

Április 6-án elkezdődik az Egységes kérelem benyújtási időszaka, amely a tervezet szerint május 16-ig tart. Az idei évben lehetőség van a személyes ügyintézésre, ezért az a kérésem, hogy időpont egyeztetésre mihamarabb keressenek..

A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a legnagyobb pontossággal nyújtsuk be  a kérelmeket. Ehhez szükséges lesz a fokozottabb közreműködésükre.

Alapjaiban az előző évhez képest nem sok változás van a támogatási kérelmek benyújtásában , illetve az ehhez szükséges adatokban. Fentiek alapján a következőkre kérném Önöket !

1; Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási kérelmüket. Rajzolják a térkép részletre a tábla alakját, írják mellé a növénykultúrákat, és a területnagyságot!  Ha a térkép kicsi, készítsenek nagyobb méretű rajzot ! Célszerű ráírni a helyrajzi számot/számokat is. Ha nem változott a terület nagysága, csak a kultúra, úgy nem szükséges rajzolni. Amennyiben a vetésszerkezet változott( pl. több parcellára osztódik a területünk, vagy összevonódnak a parcellák stb. ), mindenképpen szükséges a térképrajz. A kérésem, hogy jól elkülönülten és egyértelműen történjenek a bejelölések. Ha új terület van, akkor a települést, a helyrajzi számot , a növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség esetén itt is készítsenek rajzot. Ezen adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni.

 Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen. Ekkor szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként a számlaadatok feltüntetése: kiállító adószáma, számla száma, kelte, szaporító anyag mennyisége, növény faj, fajta, LOT szám Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e ?

2; Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek az alapjai, ezek fognak nekem támpontot nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be a kérelmüket.

3; Állat alapú ( Szarvasmarha ) támogatások az ENAR rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy hozzák el a marhaleveleket.

4; Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a Területalapú támogatás ? Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.

5; Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagykár keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig ( azaz a Területalapú támogatások igényléséig) van lehetőség, aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha károsodott az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcsolatot, mert a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük. Az eddigi adatok mellett új tartalmi elemként a kárbejelentő felület kérdezi a telepítés idejét és a termőre fordulás idejét . Ezek az információk a Termeléshez kötött gyümölcs támogatást igénylő gazdák esetében a jegyzőkönyvben rendelkezésre állnak, aki ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen ezen időpontoknak a tisztázása.

Ebben a formában tavaly már dolgoztunk, voltak kezdeti nehézségek , de alapvetően mindenkinek sikerült beadnunk a támogatási kérelmét. Türelmet és megértést szeretnék kérni mindenkitől. Mindenkinek a kérelme be lesz nyújtva a határidőn belül !

A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére április 6-tól lesz lehetőség. Ha már az időpont kérésekor tudunk egyeztetni a ( tehát már most tudják, hogy melyik táblájukban mi lesz ) , azzal sokat tudnak nekem segíteni .

            Jogszabály változás ( Kármegállapító szerv számítási módszerének változása ) következtében sok termelőnek a 2021. évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét elutasították. Erre az értesítésre 15 napon belül van fellebbezési lehetőség, az Államkincstár Általános Dokumentum feltöltő felületén.

            Fontos Információ: A Magyar Államkincstár mindenkinek, akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, mindennemű értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt nem nézik, legalább hetente, a második sikertelen kézbesítés után beáll a kézbesítési vélelem, a levél átvettnek minősül

Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik le, a fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kérésem, hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék !!!

Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán vissza fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javasolnám mindenkinek.

 

A telefonszámom : 06-30/337-2520

E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu

Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.

 

Mindkét településen az egyes támogatási jogcímek igénylésének a feltételei ki vannak függesztve. Tájékoztatásul a közvetlen támogatások rendszere :

A közvetlen támogatások rendszere:

Alaptámogatás

Minden termesztett kultúrára jár, minimális táblaméret 2.500 négyzetméter, Minimálisan 1 hektárra lehet támogatást benyújtani.

Zöldítés

1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkező gazdaságok automatikusan megkapják

2; 10 hektár felett legalább két kultúrát kötelezően termeszteni kell

3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell termeszteni

Az előző évhez képest változás, hogy az Ukrajnában zajló háborús események miatti esetleges takarmány és élelmiszerhiány mérséklésére  nem kötelező a területet pihentetni, bármiféle szántóföldi növény termeszthető.

A kisgazdaságok támogatása            2015-ben lehetett ebbe a rendszerbe belépni

Fiatal gazdálkodók támogatása        Első támogatás igénylésekor még 40 év alatti gazdálkodó, maximum 5 évig, és 2020-ig igényelhető.

Kiegészítő támogatások, melyek a Területalapú támogatás felett igényelhetők

a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása

Feltétel a hektáronkénti minimális vetőmag , vagy palánta megléte , számlával és vetőmag tasakkal kell igazolni a fémzárolt vetőmagot. A vetőmagszükségletek az irodánál ki vannak függesztve.

b; Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása(Burgonyára is igényelhető termeléshez kötött ipari zöldségnövény támogatás , a vetőgumó mennyiségét számlával és címkével kell igazolni

c; Szálas fehérjenövények támogatása( lucerna )

Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag mennyiségről szóló számla és címke megléte

d; Gyümölcs ültetvények támogatása

Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám megléte, az ültetvény életkora( maximum 20 év ), valamint a 85 %-os tőszámbeállottság

e;Termeléshez kötött állat alapú támogatások

Hízott bika támogatás

A 2021 április 1 és a 2022 március 31 között leadott bikák ENAR száma szükséges hozzá

Húshasznú anyatehén támogatás ( EU és Hazai forrásból finanszírozva

A jogosult állatok ENAR száma és a hármas mentesség szükséges,( vérvétel megléte)

de nem kell csatolni az állatorvosi igazolást

Tejhasznú anyatehén támogatása ( EU és Hazai forrásból finanszírozva )

A jogosult állatok ENAR száma és a hármas mentesség szükséges,( vérvétel megléte)

de nem kell az állatorvosi igazolás

Erdős jogcímek          Támogatói okirattal kell rendelkezni. Kérem, vegyék fel az erdésszel a kapcsolatot.

 

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy a telefonjaikat hozzák magukkal.

 

Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz : 2022. május 20-án Agrárkamarai választások lesznek, melynek az egyik tétje a falugazdász hálózat finanszírozásának biztosítása. Arra kérem Önöket, hogy május 20-án jöjjenek el erre az eseményre. Ennek helyszíne Forráskúton a Könyvtár helyiségben lesz.

 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre.

 

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Újra fog nyílni  a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara