Novemberi aktualitások

A téli és a tavaszi fagykárt, aszálykárt , jégverést stb szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten a 30 %-os kiesést ( erről Határozatot kaptak ) November 1 és 30 között kell benyújtani a Kárenyhítési kifizetési kérelmet.

A szükséges dokumentumok :  a tárgyévi , ( azaz a 2018-as évi ) megtermett termés mennyiségi adataira ( kg, t adatok !!!), a Kormányhivatal Határozata a hozamkiesés mértékéről , valamint a jelszó ( abban az esetben szükséges , ha a támogatási kérelem ,illetve a kárbejelentést a kollégámnál tették meg )

            A 2018. évi támogatási kérelmek ellenőrzése befejeződött, s elkezdték a 2018. évi kérelmek előlegeinek a kifizetését .

A termeléshez kötött növényalapú ( zöldség ,  pillangós szálas növények (lucerna )) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető , az érintett gazdákat kérem , érdeklődjenek.

            Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 2016 , 2017 , és 2018-ra érvényes betétlappal láttuk el , ezek az igazolványok 2018. december 31-ig érvényesek. Az érvényesség kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában található . Szeptember 1-től lehetséges az előre mutató hatályú ( 2019 január 1-től érvényes ) betétlapok kiállítása, elsősorban azon termelők esetében , akik 2019-es év első napjaiban kívánnak értékesíteni.( Ugyanis a tárgyévi első értékesítés előtt már érvényes igazolvánnyal ( betétlappal ) kell rendelkezni ).

 A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz érvényes.

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú őstermelői igazolványaikat, s amennyiben az érvényesség kezdete 2016 évre esik, úgy keressenek.

            A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentésével, illetve a meglévő ültetvények nyilvántartásával kapcsolatos 2007. évi CXXIX törvény (Termőföld védelméről szóló törvény ) módosítása következtében a 2018. január 1 előtt telepített 2500 négyzetméternél nagyobb ültetvényeket a gyümölcsültetvény kataszter felállításához nyilvántartásba kell venni a 2. számú melléklet szerint. A határidő 2018. december 31. A határidő elmulasztása bírság kiszabását vonhatja maga után.

A részletekről minden gyümölcsös gazdát kérek, hogy november második felétől érdeklődjenek.. A pontos , hatóságokkal is egyeztetett eljárásrend ismerete után ebben a témában  tájékoztatást kívánok nyújtani

            Az engedély nélkül megvalósult öntözési célú fúrt kutak legalizálásával kapcsolatosan a médiákban szinte minden héten jelenik meg híradás, lapzártáig pontos információval nem rendelkezünk. Az esetleges tennivalókról , határidőkről ezzel kapcsolatban kérem , november végétől érdeklődjenek.

            2018 szeptember 1-től minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az Őstermelői igazolvány , ( vállalkozók esetében Kamrai kártya ) elektronikus beazonosítása után lesz lehetséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt ezentúl mindig hozzák magukkal.

Az aktuális pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara