Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos tudnivalók

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban , vagy ha a termőföld területek vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak , a tudnivalók az előző számokban szerepelnek. A kérésem, hogy ezekkel a módosításokkal az Egységes kérelem benyújtási határideje, azaz május 15 után keressenek.

            A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási határideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás szankciósan ezen túl még 25 naptári napig , azaz június 9.ig lehetséges napi egy %.os szankció alkalmazásával.

Az a kérésem , hogy akivel még nem egyeztettünk időpontot a kérelem kitöltésére, minél előbb keressenek.

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a támogatási kérelmeket benyújtani , ehhez mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár(volt MVH ) által kiadott jelszóra. Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek az elmúlt évben saját ügyfélkapuján nyújtottuk be a kérelmét, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is beszerezhető.

A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak.

Emlékeztetőül röviden bemutatnám a közvetlen támogatások rendszerét,

 

Az alaptámogatás , melynek mértéke kb 45.000 Ft/ha ,az eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell rajzolni a kultúrák területnagyságát és alakját.

A zöld komponens, vagy zöldítés( mértéke 25.000 Ft /ha ):

 Feltételei:

-tárgyévben termesztett növények diverzifikálása; 10 ha szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság felett 3 növénykultúra termesztése

-állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó gyepnek feltüntetett területeket nem szabad feltörni, ez már látszódni fog az idei támogatási kérelmek fotóin.

-ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szántóterület nagysága szerint).15 ha területnagyság felett kötelezően ki kell jelölni a szántóterület 5 %-án, az elszámolható elemekről ( pihentetett terület , lucerna elszámolható lesz…)a következő számban fogok írni.

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 évig lehet igényelni.

 

 

Termeléshez kötött támogatási jogcímek

Évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft – (300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban a következőkre:

Anyatehén ,Hízott bika, Tejhasznú tehén , Cukorrépa, Rizs, termeléshez kötött zöldség támogatására ,ipari zöldségfélék támogatására , fehérjenövények támogatására, (Szemes fehérjenövények. Szálas fehérjenövények ( lucerna )), gyümölcs ültetvények  támogatására lehet a Területalapú támogatáshoz kiegészítő támogatást igényelni, melynek legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag használata a megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló vezetése.

A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő támogatásra jogosult növények körébe , a gyümölcs ültetvények esetében pedig két csoportra osztják az ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába.

A burgonya vetőgumó szükségletét az előző számban megtekinthetik, a legjellemzőbb frakció , a 35- 60 mm-es vetőgumó méretből 2250 kg szükséges hektáronként.

 

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb 70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft kiegészítő támogatás igényelhető.  különbség a hektáronkénti tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha mennyisége az extenzív kategóriába fog tartozni..

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:

Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem kitöltését kezdeni.(Saját Ügyfélkapun nem nyújthatjuk be a kérelmet!)

Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: pontos táblarajz és területnagyság , valamint a kultúrák ismerete feltétlenül szükséges.

Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének a nagyságát , valamint az állatalapú jogcímek esetében az állatok darabszámát. , szarvasmarhák esetében az igényelt állatok ENAR számát

Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támogatási jogcímek rögzítése.

Termeléshez kötött jogcímek esetében :

Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok , Változás az előző évhez képest, hogy az állatorvosi igazolást nem kell csatolni , azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni a Kormányhivataltól. Növény alapú jogcímek esetében a vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt , vagy a fémzárjegyeket ( Zacskókat is  ) el kell hozni, de az előzetes információk alapján nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez !

Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények paramétereinek az ismerete szükséges ( db szám , a korra, tőszámbeállottságra,  vonatkozó igazolás később kerül kiállításra)

A másodvetések, egyéb módosítások bejelentésére május15 után lesz lehetőség

            Az Agrárkamarai tagdíjbevallás határideje június 1 és 30 között lesz lehetséges. A tavalyi gyakorlat alapján szükség lesz az előző évi árbevétel adatokra. Egyéb részletek nem ismertek.

 

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 

                                                                       Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara