Tisztelt termelők!

Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos tudnivalók

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt években nagyrészt megtörtént, az igazolványok legalább 2018. december 31-ig érvényesek. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban, vagy a termőföld területek vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges.  Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak:

  • Földhasználati lapszemle, vagy bármilyen dokumentum, amely helyrajzi számonként tartalmazza a használt földterületek adatait és igazolja az őstermelői tevékenység végzéséhez szükséges         jogszerű földhasználatot
  • Személyes iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, adószám, MVH Regisztrációs szám, Családi gazdaság nyilvántartási száma (ha van), Agrárkamarai nyilvántartási szám

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyítva:

Minden, az ügyintézés során keletkezett iratokon az ügyfélnek az eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt dokumentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást lehet elfogadnunk (ezt is csatolnunk kell).

Az ügyintézés során, legfőképpen az új igazolvány kiállításakor a személyes okmányokat eredetiben kell szkennelnünk, s továbbítanunk a NÉBIH felé . A kérésem , hogy a személyi igazolványt , a lakcímkártyát és az adóazonosító jelet ezentúl mindig hozzák magukkal.

A jogszabályváltozások, valamint az adminisztrációs kötelezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz, ezt kérem, vegyék figyelembe.

A 2017-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk:

A 2017. évi támogatási előlegek első körös kifizetése megtörtént azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni fog, ennek időtartamáról nincs információnk. A második körös kifizetés várhatóan február- márciustól indul majd el.

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós szálas növények (lucerna)) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.

A 2018. évi támogatások igénylése várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd március végétől lehet jelentkezni.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása az előző számban leírtakhoz képest változott: a határidő 2018. március 20., csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges hozzá az instruktor igazolása.

A 2017. október 15. és október 31. közötti időszakban viharkárt szenvedett fóliás létesítményekben gazdálkodó személyek a káresemény kompenzálása céljából vissza nem térítendő csekély összegű támogatást vehetnek igénybe. A benyújtási határidő: 2018. február 15. és 2018. március 15. között postai úton lehetséges. A támogatás mértéke legfeljebb 2.000 Ft/ négyzetméter (a károsodott terület nagysága). Az érintet termelők kérem, jelentkezzenek.

Részletek később várhatók.

A nitrát rendelet és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatással kapcsolatos információk

A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak, vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2017. január 1. és a 2017. december 31. között keletkezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést 2018. március 31-ig kell elkészíteni. Az érintett gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú támogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igénybe, s ha a támogatási rendelet előírja, monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs ilyen kötelezettségük.)

Az Agrár-közigazgatás átalakulásával Fontos hivatalok, (MVH és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakult, Hódmezővásárhelyre települt. Az új elérhetőségek a következők:

A Magyar Államkincstár (régi nevén MVH) új neve és címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.

Telefon: 62/814-900

Az FM új neve és címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/680-785

A Növény- és Talajvédelmi Osztály címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Növény és Talajvédelmi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/680-785

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történik Az ügyintézéshez ezeket az információkat kérem, vegyék figyelembe.

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

Tisztelettel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara