Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos tudnivalók

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban , vagy ha a termőföld területek vonatkozásában változás történik, vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentációk nem változtak , a tudnivalók az előző számokban szerepelnek. A kérésem, hogy ezekkel a módosításokkal az Egységes kérelem benyújtási határideje, azaz május 15 után keressenek.

.A 2017-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos információk :

A 2017. évi támogatási összegek kifizetése folyamatos ,  azoknál a gazdáknál , ahol nem történt ellenőrzés, vagy az ellenőrzés nem tárt fel eltérést. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszhat, ennek időtartamáról  nincs információnk.

            A 2018. évi Egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos információk

            A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási határideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás április 9-től lesz lehetséges.

A gyümölcs és szőlő ültetvényeket ért fagykár miatt az érintett gazdák  kárbejelentésének feltétele , hogy az Egységes Kérelem Rendeletének megjelenése után már beadott kérelemmel  rendelkezzenek. Másik fontos információ , hogy a téli fagykár bejelentésének a határideje április 15!!! Ezen okok miatt április 9 és 15 között csak azoknak a gazdáknak a kérelmét tudjuk elkészíteni , akik érintettek a káreseményben és kárbejelentést kívánnak tenni. A többi gazdák kérelmét április 15 után készítjük el.

Az a kérésem, hogy  időpont egyeztetésére április első hetétől jelentkezzenek , elsősorban a fagykárral érintett gazdákra gondolok.

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a támogatási kérelmeket benyújtani , ehhez mindenképpen szükség van a Magyar Államkincstár(volt MVH ) által kiadott jelszóra. Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akinek az elmúlt évben saját ügyfélkapuján nyújtottuk be a kérelmét, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell a MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is beszerezhető.

A támogatási feltételek alapjaiban nem változtak.

Emlékeztetőül a következő ábrában röviden bemutatnám a közvetlen támogatások rendszerét,

Az alaptámogatás , melynek mértéke 144,7 Euro/ha ,az eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell rajzolni a kultúrák területnagyságát és alakját.

A zöld komponens, vagy zöldítés( mértéke 81,3 Euro /ha ):

 Feltételei:

-tárgyévben termesztett növények diverzifikálása; 10 ha szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság felett 3 növénykultúra termesztése

-állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó gyepnek feltüntetett területeket nem szabad feltörni, ez már látszódni fog az idei támogatási kérelmek fotóin.

-ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szántóterület nagysága szerint).15 ha területnagyság felett kötelezően ki kell jelölni a szántóterület 5 %-án, az elszámolható elemekről ( pihentetett terület , lucerna elszámolható lesz…)a következő számban fogok írni.

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 évig lehet igényelni.

 

 

Termeléshez kötött támogatási jogcímek

Évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft – (300 HUF/EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást kérni az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban a következőkre:

Anyatehén ,Hízott bika, Tejhasznú tehén , Cukorrépa, Rizs, Gyümölcs ( mértéke kb 220 Euro,), Termeléshez kötött zöldség támogatására ,ipari zöldségfélék támogatására , fehérjenövények támogatására, (Szemes fehérjenövények. Szálas fehérjenövények ( lucerna )), gyümölcs ültetvények  támogatására lehet a Területalapú támogatás fölé kiegészítő támogatást igényelni, melynek legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag használata a megfelelő mennyiségben, gyümölcsösök esetében emellett az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, zöldség és szálas fehérje növények igénylése esetén gazdálkodási napló vezetése.

A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék kiegészítő támogatásra jogosult növények körébe , a gyümölcs ültetvények esetében pedig két csoportra osztják az ültetvényeket: extenzív és intenzív ültetvények csoportjába.

A burgonya vetőgumó szükségletét a következő táblázat tartalmazza:

 

Burgonya gumó

méret kategória

Min. gumó
darab/hektár
Min. gumó
súly kg/hektár
25-35 mm 50 000 1 250
35-45 mm 38 000 2 000
45-60 mm 30 000 2 500
25-45 mm 44 000 1 625
35-60 mm 34 000 2 250
28-60 mm 39 333

1 916

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcs ültetvényekre kb 70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb 150.000 Ft kiegészítő támogatás igényelhető.  különbség a hektáronkénti tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha mennyisége az extenzív kategóriába fog tartozni..

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:

Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében elkészítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem kitöltését kezdeni.(Saját Ügyfélkapun nem nyújthatjuk be a kérelmet!)

Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: pontos táblarajz és területnagyság , valamint a kultúrák ismerete feltétlenül szükséges.

Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének a nagyságát , valamint az állatalapú jogcímek esetében az állatok darabszámát. , szarvasmarhák esetében az igényelt állatok ENAR számát

Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támogatási jogcímek rögzítése.

Termeléshez kötött jogcímek esetében :

Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok , Változás az előző évhez képest, hogy az állatorvosi igazolást nem kell csatolni , azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni a Kormányhivataltól. Növény alapú jogcímek esetében a vetőmagszámlákat, a Tanúsítványt , vagy a fémzárjegyeket ( Zacskókat is  ) el kell hozni, de az előzetes információk alapján nem kell elektronikusan csatolni a kérelemhez !

Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények paramétereinek az ismerete szükséges ( db szám , a korra, tőszámbeállottságra,  vonatkozó igazolás később kerül kiállításra)

 

Mivel még a támogatási rendelet nem jelent meg , ezek az információk csak tájékoztató jellegűek, pontos ismeretek valószínűleg csak a következő számban fognak megjelenni.

A részletekről kérem, érdeklődjenek,

 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon , kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

 Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara