A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény