A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

TÁTIKA Kft.

Tel: 06-62/287-222

Fax: 06-62/287-323

borostyanetterem@napnet.hu

www.borostanyetterem.net

www.forraskut.hu