A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Szegedi Törvényszék

6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Tel: 06-62/562-500

Fax: 06-62/549-484

szegeditorvenyszek.birosag.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

6701 Szeged, Pf.: 1096.

www.csmkh.hu